Ça­nak­ka­le Sa­va­şı’nda Kürt Ci­van­lar


kurtcivanlar

Ça­nak­ka­le Sa­va­şı’nda Kürt Ci­van­lar / Emine Uçak Erdoğan

İçin­de ya­şa­dı­ğı­mız ulus te­mel­li dün­ya sis­te­mi, ne ka­dar ça­ba­lar­sak ça­ba­la­ya­lım, zi­hin­le­ri­mi­zi tut­sak alan bir pran­ga­yı an­dı­rı­yor. Bu­gü­nün dün­ya­sın­dan ve de­ğer­le­rin­den ta­ri­he her ba­kı­şı­mız­da ya­şa­dı­ğı­mı­zı an­la­ya­ma­ma ha­li, özel­lik­le de Os­man­lı mil­let sis­te­mi tü­rün­den me­se­le­le­ri an­la­ma­mı­zı iyi­den iyi­ye zor­laş­tı­rı­yor. O ne­den­le, ör­ne­ğin “Türk, Kürt kar­deş­tir; Ça­nak­ka­le’de de be­ra­ber sa­va­şıp, be­ra­ber öl­dü­ler” tü­rün­den sa­vun­ma­la­ra ve bu­nu is­pat­la­mak üze­re cid­di emek is­te­yen dö­küm­le­re ih­ti­yaç du­yu­yo­ruz. Oy­sa Kürt ya­hut bir baş­ka etnik kökenden ge­len in­san­la­rın, Ça­nak­ka­le’de ya­hut bir baş­ka Os­man­lı cep­he­sin­de sa­vaş­tık­la­rı, bu va­tan için kan­la­rı­nı dök­tük­le­ri, is­patı gerektirmeyen bir ger­çek…

Ge­lin gö­rün ki, bu pus­lu ha­va­da ma­lu­mu ilam ve is­pat, abes­le iş­ti­gal ol­mak­tan çı­kı­yor ve de­ğer­li bir ça­ba ola­rak te­ma­yüz edi­yor. Bu çer­çe­ve­de, Emi­ne Uçak Er­do­ğan’ın, Ça­nak­ka­le Sa­va­şı’nda Kürt Ci­van­lar isim­li ça­lış­ma­sı, önem­li bir boş­lu­ğu dol­dur­ma­ya aday.

Emine Uçak Erdoğan
İstanbul: Yarımada Ya­yın­la­rı, 2008

kurt_civanlar_arka

Reklamlar

One response to this post.

 1. Posted by talebe-i nur on Mart 19, 2009 at 4:34 pm

  konunun derine inmeyip sadece yüzeysel olarak bakanlarin (hiç bir şeyden haberi olmayıp kulaktan kulaga dolma sözlerle hayatına yön veren insanlarin kendi görüşleri ” aslinda onlarin kendi görüşleri yoktur başkaların görüşleri cercevesinde dogru olduklarini sandiklari kişilerin arkasından yürümeyi kendine adet edinen fakat o görüşlerin aslında islamiyetle bagdaşmadıgını ve neyin ne derece dogru oldugunun tahlilini bile yapmaktan aciz olanlarin insanlari kullarak bu gün milletimizi bu hale getirdiler”)
  kardeşi kardeşe kırmakta usta olan dış güçlerin ( aslinda ismi dış güçler olarak kullanılan bu insanlar icimizde olan insanlar)
  geriye baktigimizda osmanlida neden türk veya kürt ayrımı yoktu.
  bunu hiç düşünmüyorlarmı insanlar insnalar neden bu kadar tarihlerinden övünüyorlarda gecmişlerinden bir şey almıyorlar islamiyette hiç bir zaman o kavim veya bu kavim üstündür siyah ve beyaz diye bir şey olmadıgını aslında bizim kadar onlarda iyi biliyorlar üstünlügün sadece takvada oldugunu en az onlarda bizim kadar iyi biliyorlar ama işlerine gelmedigi için kardeşleri kardeşlere kırdıryorlar bunun icin yıllardır degişik oyunlar oynuyorlar sag sol alevi sünni türk kürt hep bu oyunlar oynandi belli aralıklarla ve oynamaya devam edecektir
  ama hamdolsun insanlarimiz uyanmaya gercekleri görmeye başladılar
  bu kitapta okumadım ama kapagından okudugum kadarıyla ayrımcılıgı kaldirmaya yarayan gercekleri yazan bir kitap

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: