Devlet, Siyaset, İbadet Üçgeninde Cuma Namazı


İçindekiler:

SUNUŞ:

ÖNSÖZ..

KUR’AN VE SÜNNET ÜZERİNE.

1- Kur’ân’a Yönelmek.

2- Sünnetin Mâhiyeti ve İslamdaki Yeri

a- Sünnet Vahiy midir?.

1- Re’yi Esas Alan Âlimlerin Görüşü:

2- Nakli Esas Alan Âlimlerin Görüşü:

b- Kur’âna Göre Peygamber (s.a.v)’in Yeri ve Risâletinin Fonksiyonları:

c- Sünnetin Kur’anı Açıklama Şekilleri

d- Sünnetin Etrafındaki Tartışmalar

“Hadis Eğlencesi ve bir Kur’ân Mucizesi”.

Müctehid İmamların Sünnete Uyulması ve Sünnete Muhalif olan Görüşlerinin Terkedilmesi Hususundaki Vasiy-yetleri

1- İmam Ebû Hanîfe (H.80-150)

2- İmam Mâlik b. Enes (93-179)

3-İmam   Şafiî (150-204)

4- Ahmed b. Hanbel (164-241)

BİRİNCİ BÖLÜM

CUMA NAMAZININ FARZİYET ŞARTLARI

Arûbe Gününe Cuma İsminin Verilişi

Cuma Sûresi ve Cuma Âyetinin Nüzulü.

a) Cuma Âyetindeki Nida ‘dan Kasıt Nedir ?.

b) Cuma Ayetindeki Sa’y  in Manası

c) Cuma Ayetinde Geçen Zikrullah Kavramı

d) Cuma Ayetinde Geçen alış-veriş Kavramı.

Cuma Gününün Fazileti ve Bugündeki İcabet Saati

Cuma Namazının Şartları

A- Farziyetinin Şartlan:

1- Müslüman Olmak:

2- Erkek Olmak :

3- Hür Olmak:

4- Sıhhatli Olmak:

Târik Hadisi Hakkındaki Görüşler.

5- Âkil Ve Baliğ Olmak:

6- Mukim Olmak:

İKİNCİ BOLUM

CUMA NAMAZININ SIHHAT ŞARTLARI

Cuma Namazının Sahih ve Muteber Olmasının Şartları

1-Vakit Şartı

2- Cemaat Şartı

3- Hutbe Okumak.

Hutbenin Keyfîyyeti ve Miktarı

Hanefîlere Göre Hutbe Siyâsî Bir Konuşma mıdır?.

4- Cuma Kılınacak Yerin Şehir Olması Şartı.

Cumhûr-u Fukahânın Bu Husustaki Görüşleri:

5- Bir Beldede Birden Fazia Yerde Cuma Namazı

a) Hanefî Müctehidleri ve Görüşleri:

b- Şâfffier ve Mâlikîler

c) Hanbelîler

6- Cuma Namazını Devlet Başkam Veya Naibinin Kıldırması Meselesi

Câbir Hadîsinin Râvîleri ve Hadis İmamlarının Onlar Hakkındaki Tesbitleri.

A- Alib. Zeyd b. Cü’dân (ö. 129/131)

1- imam Buhârî (ö. 256)

2- Ebû İshak İbrâhîm b. Ya’kûb el- Cevzcânî   (Ö. 259)

3- Ebû Ca’fer Mûsâ b. Muhammed el-Ukaylî (ö. 323)

4- İbnü Ebî Hatim Er-Râzî (ö. 327)

5- İbnü Hibbân (ö. 354)

6- İbnü’l- Cevzî (ö. 597)

7-  Zehebî (ö. 748)’

8- Hafız İbnü Hacer El-Askalânî (ö. 852)

B) Abdullah b. Muhammed el-Adevî (el-Belvâ)

1- İmam Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî (ö. 256)

2- Şeyhülislam İbnü Ebî Hatim er-Râzî (ö. 277)

3- İmam Neseî (ö. 303)

4- Ebû Ca’fer Musa b. Muhammed el-Ukaylî (ö. 323)

5-İbnü Hibbân (ö. 354)

6- Hüseyn b. Ali el-Beyhâkî (ö. 458)

7- İbnü’l-Cevzi (Ö.597)

8-Zehebî (Ö.748)

9- Hafız İbnü Hacer (ö. 852)

10- Nâsıruddîn el-Albânî

Câbir Hadisi İle İigili Diğer Görüşler:

Dört Şey Sultana Aittir İfadesi

Hanefîlerin Üçüncü Delilleri:

Cuma Namazının Muteber Olabilmesi İçin Devlet Başkanı Şart Değildir Diyen Alimler ve Delilleri:

İmam Mâlik (Ö.179) 107

îmam Şâfıî (ö .204)

İmam Ahmed b. Hanbel (ö. 241)

Zahirîler Ve Bu Husustaki Görüşleri

7- İznü Amm veya İznü’1-İmam Meselesi

Cumhûr-u Ulemânın Görüşleri:

ÜÇÜNCÜ BOLÜM

CUMA NAMAZI ETRAFINDAKİ ŞÜPHELER..

Daru’I-Harpte Cuma Namazı

Kûfeliler’in Mektubu ve siyâsî Tavırla Cuma Kılmama Meselesi:

Mescid-i Dırar İddiası

Cuma Günü ve Hafta Tatili Meselesi

Taat Karşılığında Ücret Alan İmamların Arkasında Namaz Kılmak Caiz midir?.

Efdal Olan Varken Mefdul’ün İmameti Caiz midir?.

Demokratik Sistemlerden Görev Alma ve Tâğût’u Velî Edinme Meselesi

Cuma Namazını Edadan Sonra Zuhr-i Âhir Adıyla Kılman Namazın Dindeki Yeri ve Hükmü.

Cuma Namazını Terketmenin Günahı

BİBLİYOGRAFYA..

————–

BURAYA TIKLAYIP İNDİREBİLİRSİNİZ

———–

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: