Nasıl Emekli Olurum ?


3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

SSK’LI NASIL EMEKLİ OLUR?…
SSK’lı kadınların emeklilik şartları

506 Sayılı Kanun’a göre, SSK’dan emeklilik için kadınlara da 2 tür şart var: Kamuoyundaki ismine göre ‘normal emeklilik’ ve ‘yaşlılıktan emeklilik.’ Önce normal emekliliği ele alacağız…

Kadınlar, SSK’dan ya ‘normal’ ya da ‘yaşlılıktan emekli’ oluyor. Normal emeklilik şartları da doğum tarihi ve sigorta başlangıcına göre değişiyor.

EMEKLİLİK HAKKINDA HER ŞEY

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un geçici 81. maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesi’nin İptal Etmediği Bent); A- 08.09.1999 tarihi itibariyle 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar (08.09.1981 ve daha önce sigortalı olanlar) eskiden olduğu gibi 5000 günü tamamladıkları takdirde “YAŞ”a bağlı olmadan emekli olacaklardır.

Kadınlarda 18 yaş sorunu
Ancak, 08.09.1981’den önce sigortalı olmuş olan kadınlar eski düzenlemelere göre 5000 günü ve 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca “YAŞ”a tabi olmadan emekli olabileceklerdir, ama kadınlar için 18 yaş sorunu da vardır. Şöyle ki: 01.04.1981 tarihinden önce sigortalı olanlar için 18 yaş sorunu diye bir şey yok ve bu kadınlar 5000 günü tamamladıkları gün emekli olabilecekleri gibi 3600 gün sayısı ile 50 yaşında da emekli olma hakları bakidir.
01.04.1981’den sonra 18 yaşını tamamlamadan sigortalı olmuş olan kadınların sigorta başlangıç tarihleri 18 yaşını tamamladıkları tarih olup bu kadınlar ancak 38 yaşını tamamladıkları gün emekli olabilirler. Yani, 01.04.1981 ile 08.09.1981 (dahil) arasında 18 yaşından önce sigortalı olmuş kadınlar 38 yaşından önce emekli olamazlar.
Yukarıdaki şartları yerine getiremeyenler ise aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli olabileceklerdir.

Erkeklerin ‘yaşlılık’tan emekliliği

Erkeklerin SSK’dan yaşlılık şartlarıyla (3600 gün ile) emekliliği, yasa değişikliğinden önceki ve değişikliğin getirdiği şartlarla emeklilik olmak üzere farklılık gösterir.
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un geçici 81. maddesinin (A) bendine göre (Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmediği bent);
08.09.1976’dan (dahil) önce işe başlamış erkekler 3600 gün şartıyla eskiden olduğu gibi 55 yaşında emekli olacaklardır. Bunlardan hâlâ prim ödemeye veya çalışmaya devam eden var ise, 3600 günü ve 55 yaşını tamamladıkları gün emekli olabilirler.
4759 Sayılı Kanun’a göre ise 23.5.2002’de 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış, 55 yaşını doldurmuş, 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş (yani 3 şartı da yerine getirmiş) olanlar, istekleri halinde emekli olabilirler.
Yukarıdaki şartları yerine getiremeyenler ise, aşağıdaki üç şarttan hepsini tamamladıkları tarihe göre 55 yaşından daha geç emekli olacaklardır. Bunların yaş ve şartları aşağıdaki gibidir:
I- En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olmak,
II- En az 3600 gün prim ödemiş olmak,
III- 55 yaşını tamamlamış olmak.

Bu şartları yerine getirme tarihine göre emeklilik yaşı şöyledir:
1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler, 56 yaşında
2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler, 57 yaşında
3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler, 58 yaşında
4-24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler, 59 yaşında,
5-24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler, 60 yaşında,
emeklilik talebinde bulunabilirler.

Önemli not:
Bu hesaplamayı yaparken 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 55 yaş şartlarından en son hangisi tamamlanıyorsa, o tarih esas alınacaktır.

Örnek 1- Nüfus cüzdanının doğum tarihi bölümünde sadece yıl olarak 1944 yazan Ferit Bey, uzun yıllar sosyal güvencesi olmadan çalıştıktan sonra 01.10.1992 günü bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve halen de çalışmaya devam etmektedir.
Ferit Bey’in emeklilik zamanının hesabı şöyledir:
Yaşlılıktan emeklilik için gereken üç şarttan 55 yaşını tamamlama şartını 1999 yılında ve en az 3600 gün prim ödeme şartını da 2002 yılında tamamlamış olan Ferit Bey, 15 yıllık sigortalılık süresini 01.10.2007 günü tamamlayacak olduğundan aynı gün SSK’dan emekli olabilecektir.
Ancak, 1964 yılında askere gidip 3 yıl askerlik yapmış olduğundan, isterse bu 3 yıllık askerlik süresini SSK’ya borçlanarak, 01.10.1992 olan sigorta başlangıç tarihini, askerlik süresi kadar öne çekerek 01.10.1989 haline getirme imkânı vardır ve bu durumda hemen emekli olma hakkını kazanır.
Örnek 2- 01.07.1952 doğumlu olan Haydar Bey, 01.03.1987 tarihinde başladığı sigorta ile bugüne kadar mevsimlik işçi olarak kısa sürelerle çalışmış ve halen 3800 güne sahiptir. Haydar Bey’in 3600 gün sayısı ile yaşlılıktan emeklilik şartlarını yukarıdaki tabloya göre hesaplarsak;

# 01.03.1987 sigorta başlangıç tarihi nedeniyle 15 yıllık sigortalılık süresini 01.03.2002 günü tamamlamış
# 3600 gün sayısını daha önce tamamlamış,

# 55 yaşını ise 01.07.2007 günü tamamlayacak olduğundan, yukarıdaki tabloya göre, 57 yaşını tamamlayacağı 01.07.2009 günü SSK’dan emekli olacaktır.

Örneklere bakarak hesap yapabilirsiniz

Örnek 1- 12.11.1969 doğumlu olan, 01.01.1988 günü hemşire (memur) olarak işe başlayan Hatice Hanım, 3 yıl kadar memuriyette kalmış, bilahare anne olmuş ve 01.01.1991 günü istifa etmiş, çocuğu büyüyene kadar çalışmamıştır. Hatice Hanım 01.10.1996 günü özel bir hastanede yeniden hemşire olarak (SSK’lı) işe başlamış ve halen devam etmektedir. Hatice Hanım’ın emeklilik durumunun hesabı,
SSK’dan emeklilik hesabında, diğer sosyal güvenlik kurumları dahi olsa ilk işe başlama tarihi önemli olduğu için Hatice Hanım alttaki tablonun “24.05.1987-23.05.1988 arasında” bölümü gereğince, SSK’dan emeklilik için;
– 44 yaşını,
– 5225 gün sayısını,
– 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlamak zorundadır.
Hatice Hanım bu şartların üçünü de gerçekleştirdiği gün SSK’dan emekli olacaktır.
Örnek 2- 01.11.1989’da işe başlayan bayan çalışanın emekli olacağı tarihi şu şekilde hesaplanacaktır.
Tabloda bu tarihin karşılığı, “24.05.1989- 23.05.1990 arasında” aralığıdır. Buna göre 46 yaşından ve 20 yıl sigortalılık süresini tamamlayacağı 01.11.2009’dan sonra olmak kaydıyla 5375 gün sayısı ile emekli olabilecektir.
Örnek 3-.01.10.1971 doğumlu olan Hadiye, 18 yaşını tamamlamadan 01.10.1987’de işe başlamış ve 7000 günü olan bir sigortalıdır. Hadiye Hanım’ın emekli olacağı YAŞ tabloya göre, “24.05.1986-23.05.1987” aralığı olup tamamlaması gereken “YAŞ” 43’tür. Bu sigortalı, 20 yıllık sigortalılık süresini 01.10.2007 günü tamamlamıştır. Gün sayısı olarak da 5150 günü çoktan tamamlamıştır. Ancak emeklilik talebi için 43 yaşını tamamlamayı bekleyecektir.
Örnek 4- 01.01.1967 doğumlu olan kadın sigortalı, 01.01.1986 tarihinde işe başlamıştır. Bu kadın sigortalının işe başlama tarihine göre tabloda gireceği aralık, “24.05.1985-23.05.1986 arasında” aralığıdır. Öyleyse 20 yıllık sigortalılık süresini 01.01.2006’da tamamlayacak ve 42 yaşından sonra olmak kaydıyla 5075 günlük prim ödeme süresi ile emekli olacaktır.
Örnek 5- 01.08.1964 doğumlu ve 01.09.1981’de işe başlamış bir kadın sigortalı, yukarıdaki tablonun 1. sırasında olan “08.09.1981 ve daha öncesi” işe başlayanların tabi olacağı kurallara tabidir. Bu kadın sigortalı, 5000 günü tamamladığı gün bir YAŞ şartına tabi olmaksızın emekli olur.

Hazırlayan: Şevket Kerimoğlu

Reklamlar

21 responses to this post.

 1. Posted by mehmet ozceylan on Kasım 25, 2009 at 9:41 pm

  merhaba
  Babam 16.03.1949 doğumlu 1982 den ssk girişi var ama kısa süreli çalışmış 2004/2008 yılları arasında kısa süreli ssk ya bağlı çalıştı şuan toplam 600 gün ödenmiş primi var aynı zamanda çiftçi 1980 den ziraat odası giriş kaydı var şu an tarım sigortasına giriş yaptık geriye dönük müstahsil faturalarını bulmamızı istediler en eski 09.10.2000 yılından özel bi şirkete yaptığı satıştan olan faturayı bulduk.artı 2005-2009 arası faturalarıda verdik acaba emekli olma şansı nedir ?yada ümitlenmelimiyiz izlememiz gereken en kısa yolu izah edermisiniz.

  (20 ay askerlik borçlanmasını ödedik)

 2. Posted by dusuncekahvesi on Aralık 3, 2009 at 9:02 am

  Toplam kaç gün prim ödemiş bunu çıkarmanız lazım öncelikle

 3. Posted by hikmet on Nisan 29, 2010 at 2:29 pm

  meraba ben 19 09 1983 dogumluyum 07 05 2002 ssk gırısım var kac yasında emeklı olabılırım acaba

 4. Posted by hikmet on Nisan 29, 2010 at 2:34 pm

  meraba ben 16 09 1983 dogumluyum ssk gırısım 07 05 2002 ne kac yasında emeklı olurum yardımce olabılırmısınız

 5. Posted by Düşüncekahvesi on Mayıs 1, 2010 at 8:19 pm

  7000 işgününe göre hesaplamanız gerekmektedir
  http://app2.ssk.gov.tr/nezaman/sskform1.jsp
  linkten gereken bilgileri girip hesaplayabilirsiniz

 6. Posted by selahattin on Mayıs 24, 2010 at 3:57 pm

  slm ben 15/12/1955 doğumluyum. 1980 de 300 gün sigortalı çalıştım.1990 da 2230 gün bağkur dan primim var.2000 yılından 2010 a kadar 1550 gün sigortadan primim var.3600 gün ile ne zaman emekli olabilirim.yrdımcı olursanız sevinirim

 7. Posted by A. Kemal on Mayıs 26, 2010 at 4:08 pm

  05/02/1955 doğumluyum..

  1975 yılı 168 gün
  1976 yılı 53 gün
  1990 yılı 35 gün
  toplam= 256 gün sigortam var.
  01/02/1977 yılında emekli sandığında işe başladım.26/03/1986 günü görevime son verildi. 9yıl 2 ay toplam vergi sairesinde görev yaptım.
  Başka hiçbir sosyal kuruluşta çalışmadım.Bu durumda nasıl emekli olabilirım?

 8. 26.03.1956 dogumluyum,ise ilk girisim askerlik borclanmasi dahil.3-7-1977 emekli sandigina,memur olarak burda 9 yil 8 ay –3408 gümüm var,son olarakta sskli isegirip 407 gün calistim,toplam 3887 günüm var,yasim su an 54—-yas itibariyle 3600 günden ne zaman -nasil emekli olurum,ne kadar aylik alirim.
  tesekkürlerimle

 9. 3.7.1977 ise ilk baslangic emekli sandigina memur olarak,burada 3480 gününm var sonrada SSK li olarak 407 gün calistim,toplamda3887 günüm var,26-03-1956 dogumluyum,somn calistigim kurum SSK,,3600 gün üzerinden ne zaman emekli olurum,su an yasim 54,,,26 mart 2011 de 55 yasinda olacagim,,
  tesekkürler-saygilar,,
  mümkünse email adrsime yazabilimisiniz.
  attilahuntrk@yahoo.de

 10. Posted by a kemal on Temmuz 30, 2010 at 2:09 pm

  1975 yılı 168 gün
  1976 yılı 53 gün
  1990 yılı 35 gün
  toplam= 256 gün sigortam var.
  01/02/1977 yılında emekli sandığında işe başladım.26/03/1986 günü görevime son verildi. 9yıl 2 ay toplam vergi sairesinde görev yaptım.
  Başka hiçbir sosyal kuruluşta çalışmadım.Bu durumda nasıl emekli olabilirım?

 11. Posted by hasan aytekin on Eylül 6, 2010 at 5:15 pm

  slm lar 4628 gün sigorta calışmişlıgım var 6 yıl 6 ay 1 günde bagkur ne zaman emekli olrum yada sigortaya döneyımmi

 12. Posted by cemil bekmez on Eylül 21, 2010 at 2:14 pm

  04.02.1985 tarihinde ssk işe başladım 2000 yılında ssk dan ayrıldım bağkurlu oldum borcumun az kısmını ödedim gerisini 5 yıllık aftan yararlandım şimdiyse bağkurum devam ediyor erken emekli olmam için bağkurdan ayrılmam gerekirmi bağkur günüm şimdi 900 gün falam ve ssk ya geçsem pirim ne kadar ödemem gerekir ssk günümde 5350 iş günüm var vevap verirseniz dua ederi teşkürler

 13. Posted by SÜNDÜS ZENGİN on Ekim 18, 2010 at 1:12 pm

  15/03/1966 doğumluyum.01/04/1986 yılında işe başladım 3600 günü doldurunca kaç yaşımda emekli olabilirim. şu an 2142 günüm var

 14. Posted by düşünce kahvesi on Ekim 19, 2010 at 1:40 pm

  sizin 3600 gün mevzusuyla ilginiz yok sanırım. 1986dan beri sigortanız var zira.
  ve sgknın sitesindeki hesaplamada 27.07.2019 tarihinde emekli olabilirsiniz yazıyor ;)

 15. Posted by muharrem on Kasım 21, 2010 at 10:08 am

  2006 yılında başlamak üzere 20 aylık ssk yatırıldı,bundan önce 6 ayda askerlik var,2008 kasımda bağkura geçtim 2 yıllık bağkurumu da yatırmış blunmaktayım.bağkurda mı ssk damı kalmalıyım,emekliliğim ssk ya şimdi geçersem naıl etkilenecek,lütfen bilgilendirirmisiniz

 16. Posted by 0112 on Aralık 7, 2010 at 12:42 pm

  ben 1987 de işe başlamıştım ve 3 yıl çalıştım fakat sadece 53 gün görünüyor girişim 44 yasındayım nasıl emeklı olabılırım lütfen acil bilgilendirir misiniz??????

 17. Posted by yakup on Ocak 21, 2011 at 9:48 am

  slm benim sizlerden bir istegim var yardımcı olursanız çok sevinirim. 1980 yılında 184 gün ssk dan günüm var.sonra 1988 yılında bakurlu oldum halen bağkurluyum.emeklilik yaşım 1980 deki ssk danmı hesaplancak yoksa sadece 1988 de başlayan bağkurumun başına gün olarakmı koncak.? 1980 den yaş hesaplanırsa 2 ayım var.emekli olmama.1988 in önüne gün olarak konursa 6 ay ..

 18. Posted by nurcan on Şubat 9, 2011 at 10:27 am

  1951 dogumluyum 7 senelik çiftçi bagkurum var. hiç para ödemedim ne zaman emekli olabilirim. teşekkürler

 19. Posted by inan bakıl on Şubat 17, 2011 at 1:29 pm

  selam … 3600 le emeklı nasıl olunuyor 1988 de sskya basladım,kaç yasında emeklı olurum bana yardımcı olursanız sevınırım ..tskler

 20. Posted by oğuz turan on Mart 29, 2011 at 7:55 pm

  10 aralık 1955 doğumluyum. 1 ocak 1987 sigorta girişim var. toplam 2000 gün pirim ödedim. şuan şeker hastaliğimdan dolayı çalişamiyorum. böbreklerimden birisi de tam olarak çalişmiyor. 18 ay askerlik yaptım, malulen emekli olabilir miyim ya da nasıl emekli olabilirim . yardımcı olursanız sewinirim.

 21. Posted by ayşe salcı on Nisan 8, 2011 at 5:57 pm

  1961 doğumluyum. 4106 gün ödenen prim var. 05.02.1977 de ssk ya başladım. 1983 te evlendim işten çıktım. 2004 te tekrar çalışmaya başladım. hala çalışıyorum. ne zaman emekli olurum 2 tane çocuğum var. yardımcı olursanız çok sevinirim.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: