İslama Göre Cinsel Hayat


İslama Göre Cinsel Hayat-Ali Rıza Demircan

Kitaptan bir bölüm:

Cinsel nitelikli farz görevlerin ve haramların öğretimi farzdır.İslâm Dini’nin îman esaslarını, görev yükleyici bütün emirleri ve yasaklarını öğrenmek farz-ı ayındır.Her bir mü’min tarafından öğrenilmesi farz-ı ayın olan mukaddes bilgileri,ergenlik (bulûğ) çağına gelinceye kadar, bizzat veya bilvâsıta erkek ve kız çocuklarımıza öğretmek de farzdır.

Bu hususta İslâm bilginlerinin ittifakı vardır. İslâm Dîni’nin cinsel hayatı düzenleyici düstûrlarının büyük çoğunluğu yapılması gereken emirler (farzlar) ve kaçınılması gereken yasaklar (haramlar) şeklinde olduğu içindir ki, bu ilâhî emirler ve yasakların belirlediği müfredat içerisinde cinsel öğretim farzdır.Kaideleştirdiğimiz bu gerçeği misallendirmek için dinimizin cinsel hayatla ilgili yasaklarının (haramlarının) bir kısmına bakalım:

Kitaba pdf olarak ulaşmak, okumak,faydalanmak ve indirmek için tıklayınız

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: