28 Şubat’a Dair Yeni gizli Belgeler


Dünya Bülteni / Haber Merkezi

28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) bir grup ile dönemin Cumhurbaşkanı arasında yapılan yazışmalardan önemli bir belgesi ortaya çıktı. TSK’nın Refah Partisi (RP) hakkında ortaya attığı iddiaların yer aldığı belgelerde Demirel’e konuyla ilgili değerlendirmesi soruluyor. Yaklaşık 52 sorunun ve iddianın yer aldığı belgede Demirel’in ilginç değerlendirmede bulunduğu ortaya çıktı.

Habertürk’ten Abdullah Kılıç’ın haberine göre, Demirel TSK’nın ortaya attığı iddiaların birçoğuna “doğrudur” şeklinde onaylarcasına değerlendirmelerde bulunurken, aşırı kaçan bazı iddialar için ise “MGK’ya sorulmalı, MİT tarafıdan araştırılmalı” cevaplarını veriyor.

17 Ocak 1997’de, MGK toplantısından 10 gün ön ce Cumhurbaşkanı Demirel, Genelkurmay Başkanlığı’nda ağırlanıyor ve kendisine 4 saat süren bir brifing veriliyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile Genelkurmay II. Başkanı Çevik Bir tarafından kaleme alındığı iddia edilen 52 maddelik iddia belgesi görenleri şaşırtıyor.

İŞTE 28 ŞUBAT DARBESİNE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN O 52 MADDE:

1- Refah Partisi (RP), yandaşı olan hâkim ve savcıları kritik noktalara getirip, Atatürkçülüğü savunan hâkim ve savcıların görev yerlerini değiştirerek baskı kurmak istedi.

CEVAP: Doğruluğu saptanamadı. HSYK’da Adalet Bakanı ve Müsteşarı dışında 5 üye daha var, bunlar yanlı icraata imkân vermiyor.

2- Gazeteci Abdurrahman Dilipak’a, Atatürk’e hakaret nedeniyle açılan davada hâkim M.K., beraat verdi. Bu hâkim bakanlığa alınarak ödüllendirildi.

CEVAP: Hâkim M.K., sanıklar hakkında beraat verdi ve Adalet Bakanı Şevket Kazan’ın göreve gelmesinin ardından Bakanlık Tetkik hâkimliği’ne getirildi.

3- “RP’nin kapatılmasını istiyor” diye Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel baskı altına alındı.

CEVAP: Doğrudur soruşturma açıldı ancak HSYK Kanunu’nca, bir savcı ve hâkim hakkında disiplin cezası verme yetkisi tamamen HSYK’ya aittir.

4- RP ideolojisine yakın yaklaşık 400 hâkim ve savcı Adalet Bakanlığı’na alındı.

CEVAP: İddia edilen 400 hâkim ve savcının Adalet Bakanlığı’na yeni alınacak hâkim adayı olduğu anlaşıldı.
NOT: Bu maddeye “Arz” diye özel bir not eklendi ve Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan Erbakan’a yazı yazıp, “Objektif olun” diye uyarıda bulunduğu hatırlatıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

5- Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe hakkında soruşturmayı yürüten savcıya baskı yapıldı. Bilirkişi heyetine irticai görüşleri benimseyen öğretim görevlileri seçilmeye çalışıldı.

CEVAP: Bilirkişi heyetine Polis Koleji’nde görevli öğretim üyelerinden 3 kişi verildi ve bunların RP yanlısı olduğu söyleniyor.

6- Adalet Bakanı, görüşüne yakın bulduğu hâkim ve savcıları kritik ve önemli yerlere atamak için çaba sarf ediyor, Ankara, İstanbul ve İzmir başsavcılıklarını baskı altına almaya çalışıyor.

CEVAP: Doğruluğu saptanamadı. Ankara, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıları kendilerini kanıtlamış değerli kişilerdir.

7- RP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yandaşı olabilecek bir adayı seçtirmek için gayret sarf ediyor.

CEVAP: Doğruluğu saptanamadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Yargıtay Büyük Genel Kurul’un üyesi 5 aday arasından Cumhurbaşkanı’nca seçiliyor.

8- RP, türbanlı yargıçların görev almalarına olumlu yaklaşım sergileyerek, ‘Kılık Kıyafet Kanunu’nu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

CEVAP: Kılık ve kıyafet için yürürlükte iki yasa var.

NOT: Bu maddeye “Arz” diye özel bir not eklendi ve Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan Erbakan’a uyarı yazısı yazdığı hatırlatıldı.

9- 9 Kasım 1996’da Konya Belediyesi ve Milli Gençlik Vakfı tarafından Konya’da “hükümetin Kılık Kıyafet Kanun Tasarısı’na kamuoyu desteği sağlamak” konulu bir miting düzenlenmiştir.

CEVAP: (8’inci iddiadaki cevaba ek olarak; “irticai faaliyetlere katılan şeriat yanlısı grupların kıyafetleri konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından Başbakan’a yazı gönderilmiştir” açıklaması yineleniyor.)

‘İMAMLARI MEMUR YAPIYOR’

10- RP, camilerde kadrosuz görev yapan görevlilerin memur statüsüne geçirilmesini ve haklarında cumhuriyet savcılarıyla adli makamlarca soruşturulma yapılmasını engellemek istiyor.

CEVAP: İddia kısmen doğrulandı. İHL mezunu olmayan din görevlileri memur kadrosuna geçirilmek istenmektedir. Şahısların memur yapılarak yargı denetiminden kaçırılması mümkün değildir.

11- RP, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kullanma gayesiyle fetva vermesini istiyor.

CEVAP: Doğruluğu saptanamamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

12- RP iktidarı, Adalet, Çalışma, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere, toplam 85 üst bürokrat ataması veya değişikliği yaparak 51’ine kendi adamlarını veya ılımlı kişileri getirdi.

CEVAP: Gerek Bakanlar Kurulu ve gerekse müşterek kararnameyle yapılan atamalar, Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmaktadır.

13- Ordudan ayrılan ancak Milli Görüş ideolojisini benimseyen Prof. Dr. Aziz A., Başbakanlık Başdanışmanlığı’na getirildi.

CEVAP: Prof. Dr. Aziz A., Başbakan imzasıyla tekemmül eden Başbakan Başdanışmanlığı’na atanmıştır.

‘MİT’E SIZMA NİYETİNDELER’

14- RP, MiT’i yalancılıkla ve kendilerini kandırmakla suçlayıp, küçük düşürerek bu kuruma da sızma niyetlerine zemin hazırlıyor.

CEVAP: Bu çok önemli kuruluş hakkında tereddütler uyandıran ve kuruluşun itibarını sarsan bu tür beyanlardan kaçınılmasının gerektiğini belirten yazı örneği ektedir. (Genelkurmay’a yazıyla bildiriliyor.)

15- RP, TRT’yi ele geçirmek için yoğun çaba göstermektedir. RTÜK tarafından seçilen 3 adaydan biri olan Tuncay B.’nin adaylıktan çekilmesi üzerine şeriatçı görüşe yakın bir kişinin üçüncü aday olarak seçilmesi için DYP ile anlaşma gayretleri sürdürülüyor.

CEVAP: TRT Genel Müdürü Cumhurbaşkanı tarafından atanacaktır. Tuncay B., yerine birini seçmeleri için RTÜK’e baskı yapılmakta ise RTÜK üçüncü bir kişinin aday olarak gösterilmesini düşünmüyor.

16- RP yönetimi kendi partilerinde olan bakanlıklarda aktif olarak, diğer bakanlıklarda da pasif yöntemlerle ve örtülü bir biçimde kadrolaşıyor.

CEVAP: Doğrudur. Ancak, kararname gerektiren atamalar, Cumhurbaşkanlığı’nca titizlikle incelenmektedir.

17- RP, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kadrolaşmasını kolaylaştırmak amacıyla bakanlığın giriş sınavlarına Arapça lisanının dahil edilmesi yönünde çaba sarf ediyor.

CEVAP: Lisan imtihanları arasına Arapça konulmasına teşebbüs edileceğine dair duyumlar alındığı, henüz böyle bir uygulama olmadığı bilinmektedir.

18- Vali ve kaymakam olarak imam hatip kökenli ve eşleri tesettürlü kişiler atanmaktadır.

CEVAP: 78 vali ve 3 vali vekilinden imam hatip kökenli olanı 3 ile 5’i geçmemektedir. Eşi tesettürlü olanı ise yoktur. Ancak türbanlı birkaç vali eşi mevcuttur.

19- RP’nin emniyet teşkilatına sızma gayreti yoğunluk kazandı.

CEVAP: Konunun incelenmesi ve gereğinin yapılmasıyla ilgili yazı İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir.

‘5 BİN KİŞİYE SINAV KAZANDIRDILAR’

20- SSK Genel Müdürlüğü’nce yapılan sınavda 5 bin kişiye sınav kazandırıldı.

CEVAP: Konu, TBMM’de gündeme gelmiştir ancak sınavda kayırma olduğuna dair somut bir delil ileri sürülememiştir.

21- İrticai kesim, devlet hastanelerine yandaşları olan tabipleri başhekim ve başhekim yardımcısı sıfatıyla görevlendiriyor.

CEVAP: Sağlık Bakanı Doğru Yol Partisi’nden Yıldırım Aktuna’dır. Bakan, türbana karşı olduğunu açıkça beyan etmiştir. Hastanelerde personelin türbanlı olamayacağı ve bu hususlara dikkat edilmesi için Cumhurbaşkanı, Başbakan’a yazı yazılmıştır.

22- Bazı kamu taşınmazları RP ideolojisine hizmet edecek kuruluşlarca satın alınmak isteniyor.

CEVAP: Ziraat Bankası’na mülkün satılmaması için talimat verilmesine dair Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan’a yazı yazılmıştır.

23- İmam hatiplerin yanı sıra eğitim kurumlarıyla öğrencilere yurt ve burs sağlanarak, irticai unsurlar eğitim faaliyeti göstermektedir. Fettullah Gülen’e ait yurtiçinde ve yurtdışında toplam 448 yurt, 346 dershane, 181 okul ve 36 özel üniversite bulunmaktadır.

CEVAP: Bu iddia tamamen doğrudur ve şeriatçı kesimin hedefine varmasında etkili olabilecek en etkin araçtır. Alınacak tedbirlerin tespiti için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin görevlendirilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

24- Din eğitimi verilen çocukların yaşı giderek küçülmekte, anaokulu ve kreşlere inmektedir.

CEVAP: Konunun MiT ve İçişleri Bakanlığı’nca incelenmesi gerekmektedir.

25- İmam hatip öğrencilerinin, Harp Okulları’na girebilmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelik değişikliği önerisi tepkiler üzerine yeniden incelemeye alınmıştır.

CEVAP: Bunu spesifik hedefler doğrultusunda ülke yönetiminde söz sahibi olabilmek için istemektedir. Yönetmelik, değişikliğin yürütmeye konulması ve iptali için Milli Eğitim Bakanı’na yazılan yazı örneği ektedir.

‘YÖK BAŞKANI’NI İSTEMİYORLAR’

26- YÖK tasarısıyla, inisiyatifin Cumhurbaşkanı’ndan alınarak hükümete verilmesinin ve YÖK Başkanlığı görevini yürüten Kemal Gürüz’ün bir an önce görevden uzaklaştırılmasının amaçlandığı görülmektedir.

CEVAP: Şeriatçı kesime üniversite açma imkânı verilmemeli ve buna imkân verecek kanunlar çıkarılmamalıdır. YÖK’ün yeniden yapılandırılması ise kanun mevzuu olup, onaylamak üzere Sayın Cumhurbaşkanı’na gelecektir.

27- Yurtdışındaki İslami üniversitelere gönderilen öğrenciler, silahlı eğitime tabi tutularak ‘cihat’a hazırlanmakta, yurda döndükten sonra da Milli Görüş şemsiyesinin altında görev yapmaktadır.

CEVAP: Öğrencilerin silahlı eğitime tabi tutulması konusunun MiT tarafından incelenmesi gerekmektedir.

‘ÜNİVERSİTEDE KADROLAŞTILAR’

28- Birçok üniversitede yönetim ve öğretim kadrosuyla öğrenciler RP yandaşları tarafından kontrol edilir hale geldi.

CEVAP: Sayıları 34’ü bulan bu öğretim üyelerinin bağlı bulundukları İslami grup ve cemaatlere göre dağılımlarını içeren liste ekte sunulmaktadır.

29- RP’li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ‘İslam Şûrası’ sistemiyle belediye hizmetleri ve sosyal hayatı düzenleme gayreti içindedir.

CEVAP: Konunun İçişleri Bakanlığı’nca incelenerek, sonucundan bilgi verilmesi istenmiştir.

30- RP, belediyeler kontrolünde varoşlarda yaşayan gençlerin eğitimlerine parasal yardım yapmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce ayrılan fon miktarı 5 trilyon liradır.

CEVAP: Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca öğrencilere daha fazla kredi verilmelidir.

31- Tüm belediye kadroları Refah Partisi yanlıları ve diğer irticai kesimlere üye kişilerce dolduruluyor, Kuran kursu, pansiyon ve vakıflar gibi girişimlere kolaylıklar sağlanıyor.

CEVAP: Doğrudur, araştırılıyor. (Cumhurbaşkanlığı’ndan, Başbakanlık’a yazı yazıldı.)

32 – RP’li belediyeler düzenledikleri kermes, gece, hayır çarşısı gibi etkinliklerle mahallelerde organize oluyor ve irticai kesimin önde gelenlerinin katılımıyla olay propagandaya dönüştürülüyor.

CEVAP: Konunun incelenmesi gerekiyor. (Hiçbir işlem yapılmadı.)

33 – RP, yerel yönetim yasasında yapılacak değişiklikle camilere arazi tahsisi ve belediye bütçelerinden yüzde 1’inin cami yapımında kullanılmasını amaçlıyor.

CEVAP: Böyle bir kanun, tasarı ya da teklifi mec lis Başkanlığı’na sunulmadı. (Cumhurbaşkanlığı’ndan Genel kurmay’a yazı yazıldı.)

*Cumhurbaşkanlığı’nca cevaplandırılan 34’üncü soru (iddia) ve cevapı dosyada yer almıyor.

35- RP ve irticai kesim 509 ticari şirketle gelir sağlıyor, bunları fakir ailelere, öğrencilere harçlık olarak dağıtıyor.

CEVAP: Bu tür faaliyetlere mani olmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın daha etkin hale getirilmesi gerekir. (Hiçbir işlem yapılmayacak.)

36 – RP, rejimin değişmesini isteyen S.Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, İran gibi ülkelerden ve bu devletlerde faaliyet sürdüren aşırı dinci örgütlerden destek sağlamakta, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla gelir elde ediyor.

CEVAP: Bu konunun milli İstihbarat ve milli Güvenlik Kural la rı’nca araştırılması gerekiyor. (Cumhurbaşkanlığı’ndan MİT’e yazı yazıldı.)

37 – İRTİCAİ kesimin nihai amaçlarına ulaşmada takip ettikleri üçüncü aşama ‘cihat’tır. Demokratik yolla siyasi iktidar ele geçirilmezse, oluşturulacak silahlı kitleyle teokratik rejimi kuracaklar.

CEVAP: Konunun milli İstihbarat Teşkilatı ve milli Güvenlik Kurulları’nca ciddi biçimde incelenmesi gerekir. (Cumhurbaşkanlığı’ndan MİT’e yazı yazıldı.)

38 – RP, imam hatip mezunlarını Harp Okulları’na sokmak için yasa hazırlayıp, küçük rütbeli subaylara yaklaşıyor.

CEVAP: Konuyla ilgili verilmiş bir kanun tasarı ya da teklifi yok. MGK ve Genelkurmay’ın iddia edilen konular üzerinde hassasiyetle durması gerekir.

39 – RP, askeri lojman, garnizon gibi yerleşim merkezlerine yakın mahallelere tesettürlü öğretmen atayarak çocukları etkilemeye çalışıyor.

CEVAP: Kılık ve kıyafet konusunda Cumhurbaşkanı’nca, Başbakan’a uyarı niteliğinde yazı yazıldı. (Cumhurbaşkanlığı’ndan, Başbakanlık’a yazı yazıldı.)

40 – İRTİCAİ faaliyetler nedeniyle Askeri Şûra kararıyla ordudan atılan subay ve astsubaylar, başta Refahlı belediyelere, yandaşları kuruluşlara ve Adalet Bakanlığı’na atanıyor.

CEVAP: Doğrudur. YAŞ kararı ile TSK’yla ilişiği kesilen 40 kadar subay ve ast subay Refahlı belediyelere veya yandaşı kuruluşlara yerleştirildi. Liste ek’te sunulmakta. (Cumhurbaşkanlığı’ndan, Başbakanlık’a yazı yazıldı.)

41 – Genelkurmay Başkanlığı’nın milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması ve Askeri Şûra Kararı’nın yargı denetimine açılması yolunda gayret sarf ediliyor.

CEVAP: Anayasa’nın 117’nci maddesinde Genelkurmay Başkanlığı’nın konumu hükme bağlanmıştır. Anayasa’da ve ilgili kanunlarda değişikliğe gidilmeden, bu yoldaki gayretler sözden ileri gitmez. Şûra kararlarının yargı denetimine tabi tutulması da Anayasa değişikliğini gerektiren bir konudur. (Cumhurbaşkanlığı’ndan Genelkurmay’a yazı yazıldı.)

42 – RP, Milli Güvenlik Akademisi bünyesinde açılan kursa bakanlıktan dinci ve Kürtçü kesimden kişiler seçiyor.

CEVAP: Seçilen adaylar, Akademi Komutanlığı ve Genelkurmay’ın süzgecinden geçtikten sonra katılacak kursiyer listesi kesinlik kazanmakta. (Cumhurbaşkanlığı’ndan, Başbakanlık’a yazı yazıldı.)

43 – RP, yandaşlarına silah temin etmek için silah ruhsatı verme yetkisini İçişleri Bakanlığı’ndan alıp, valilere devretti.

CEVAP: İddia doğru değil. Vatandaşlara silah taşıma ve bulundurma ruhsatının verilmesinde yetki valilere ait. (Cumhur başkanlığı’ndan Genel kurmay’a yazı yazıldı.)

44 – İRTİCAİ unsurların, PKK terör örgütünün oluşturduğu boşluktan faydalanıp, silah ve uyuşturucu kaynaklarından yararlanarak, Güneydoğu ve İran üzerinden silah ve mühimmat temin ettikleri haberleri alınıyor.

CEVAP: Bu konu milli Güvenlik Kurulu’nun her zaman gündeminde. Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği konu üzerinde hassasiyetle durmaya devam ediyor. (Cumhurbaşkanlığı’ndan MİT’e yazı yazıldı.)

‘İLKESİ MÜSLÜMAN KARDEŞLİĞİ’

45 – RP, askeri camianın düşüncelerini ve faaliyetlerini takip edip Silahlı Kuvvetler bünyesinde istihbarat kurmak için TSK’den ayrılan ve görevde bulunan subay, astsubay ile uzman erbaşları kullanmak istiyor.

CEVAP: Doğrudur. Genelkurmay Başkanlığı’nca konunun titizlikle takibi gerekiyor. (Yazı yazılmayacak.)

46 – RP, PKK’ya çözüm olarak “müslüman Kardeşliği” ilkesini öneriyor, Şeyh Osman başta olmak üzere diğer Kürt şeyhleriyle irtibata geçiyor. RP, Van milletvekili Fettullah Erbaş’ı PKK’nın elinde bulunan 6 askeri geri almada görevlendi. RP ile PKK arasında Batman milletvekili musa Okçu aracılığıyla ilişki kurulduğu öğrenildi.

CEVAP: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin, konuyu delillendirerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirmesi gerekmektedir. (Yazı yazılmayacak.)

47 – REFAH Partisi’yle yakın ilişki içinde olan İhlas Haber Ajansı; Bekâ Vadisi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile siyasi içerikli bir röportaj yaptı.

CEVAP: Doğrudur. 1997’de ocak ayının ilk haftasında röportaj yapıldı. İHA’dan alınan bilgilere göre, söz konusu röportaj yayınlanmadı, röportajın kasetleri Genelkurmay Başkanlığı’na ve İstanbul Emniyet müdürlüğü’ne verildi. (Hiçbir işlem yapılmayacak.)

48 – “ATATüRKÇü değiliz ama Atatürk ilkelerini benimsiyoruz” cümlesiyle özetlenecek aldatıcı yaklaşımlar sergileniyor, Başbakan’ın tarikat ve cemaat liderlerine verdiği yemeğe halkın tepki göstermesi üzerine, Atatürk’ün de şeyhleri meclis’te kabul ettiği ileri sürülüyor.

CEVAP: Doğrudur, bilinmektedir. (Hiçbir işlem yapılmayacak.)

‘ATATüRK DüŞmANLIĞI YAPILIYOR’

49 – RP’li Bakan Necati Çelik, askerlerin Sultanbeyli’nde irtica yanlısı belediyeyi dışlayıp Atatürk heykeli diktirmesinin, Susurluk’taki esrarengiz kazadan daha önemli olduğu fikrini ileri sürdü.

CEVAP: Doğrudur. Ayrıca, TSK’ya “kaba kuvvet” biçiminde tahkir ve tezyif edici sözler kullanması nedeniyle Adalet Bakanlığı’na Genelkurmay Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. (Hiçbir işlem yapılmayacak.)

50 – RP, Atatürk ilke ve inkılaplarının bu ülke insanına ait değerlerden kaynaklanmadığını, bunların Yahudi profesörlerin Türk toplumunu kendi inançları doğrultusunda yönlendirme gayretlerinin ürünü olduğunu ileri sürüyor. Atatürk düşmanlığını körüklemeye çalışıyor.

CEVAP: Doğrudur, bilinmektedir. (Cumhurbaşkanlığı’ndan, Başbakanlık’a yazı yazıldı.)

51 – RP yılbaşı kutlamalarına alternatif olarak “fetih gecesi”diye isimlendirilen kutlama günleri düzenleyerek irticai duyguları güçlendirmeyi, insanları çağdaş yaşamdan soyutlamayı amaçlamakta.

CEVAP: Doğrudur. (Hiçbir işlem yapılmayacak.)

52 – RİZE milletvekili Şevki Yılmaz çeşitli irticai grupların toplantılarına katılıyor laiklik, ırk ve dil konularında sahip olduğumuz ulusal değerleri yıpratmaya gayret sarf ediyor.

CEVAP: Doğrudur. Bu çeşit beyanda bulunanlar hakkında cumhuriyet savcılıklarının daha aktif harekete geçmeleri için Cumhurbaşkanımız tarafından Başbakan’a yazı yazılmıştır.

53 – Gelişmiş G-7 ülkelerine karşı, “müslüman Sekizler” olarak isimlendirilen ekonomik birlik kurma projesi, “İslam Birliği”nin altyapısı olarak kabul edilmekte bu yaklaşımla İslami örgütlenme çalışmaları kuvvetlendirilmektedir.

CEVAP: Doğrudur. Sadece ekonomik konularda değil, bazı radikal İslam ülkeleriyle savunma işbirliği anlaşması arayışları da sürdürülüyor. (Hiçbir işlem yapılmayacak.)

54 – MİT müsteşarlığı, halihazır durumuyla bu hayati görevi yeterince yerine getiremiyor. Bu göreve siyasi etkilerden uzak kalabilecek bir kişinin atanması milli menfaatlerimiz açısından önem taşıyor.

CEVAP: Konunun değerlendirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiplerine maruzdur. (Hiçbir işlem yapılmayacak.)

One response to this post.

  1. Posted by ibrahim mavi on Şubat 29, 2012 at 8:20 am

    Reblogged this on ibrahim Mavi.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: