Posts Tagged ‘al’

Liberalizm Üzerine 5

“Liberalizm Üzerine” isimli hızlı-yazılar’a gelen bir tepki üzerine…

1.)Anlatmaya çalışılan şey esasen şudur:
Fransız İhtilali’nin bir yavrusu olan Liberalizm-Özgürlükçülük İmparatorluklara ve Krallıklara karşı bir isyan nutku olarak çıktı. Bu yönüyle elbette iyi bir şey. (Her imparatorluk ve krallık kötü müdür? Bu başka bir mesele) Lakin zaman içinde özgür-liberal düşünce modernizasyon ve sanayi devrimi akabinde evrim geçiren kapitalizm ile harmanlanınca olan oldu. Liberalizm de evrim geçirdi. Her şeye özgürlük dersen sonunda varacağın şey “her şey”in özgür olabileceğine inanmaktır zira. Yani esas korkulması gereken şey libarlizm değil, liberal düşüncenin geldiği noktadır.

Her şeyi alabilen/satabilen/sayabilen zihniyete elbette dur demek gerekir.

2.)Müslümanın liberali olmaz mı? Olur!

3.) Tasnif dışı: Bizi gülerek sömürenlere gül atacak değilim hanımefendi. Bizim prensiplerimiz var bu prensipler o kadar özgür olmamız engelliyor.

a.k.