Posts Tagged ‘aliya’

Saygı-Duruşu Masaüstü Resmi

Büyütmek için resmin üstüne tıklayınız.
Kulanım hakkı size aittir. Biz sadece ürettik. (a.k.)

Sanat, İlim ve Din

Aliya İzzetbegoviç  [aliseriati.com’dan alıntıdır.]

Makinada bir düzen, melodide de bir düzen vardır; ama onlar hiç bir zaman birbirine irca edilemez. Birincisi tabiat, mantık, matematikle uyum halinde bulunan kısım ve münasebetlerin mekân ve nicelik itibarıyla muayyen bir kombinasyonunu muayyen bir sıralama içinde tutar veya bir melodi yahut bir şiirin esasında bulunur. Bu iki düzen birbirinden apayrı iki sahaya aittir. Bunlar ilimle dindir veya ilim ve sanattır. Bu açıdan bakıldığında her iki durum da aynıdır.

Tabiat aleminden bambaşka bir alemin (şeylerin bambaşka bir düzeninin) mevcudiyeti her dinin, her sanatın esas kaziyesidir. Yalnız tek bir alem olsa sanat imkânsız olurdu. Gerçekten her sanat eseri, ona ait olmadığımız, içinden neş’et etmediğimiz, içine “atıldığımız” bir dünya hakkında bir haber, bir intiba mahiyetindedir. Sanat, “vatan hasreti” veya “hatırlama”dır. Okumaya devam et

Bosna Milli Marşı

Yalanım yok!
Dedemi hiç görmedim
ama şu marşı yazan Bilge’nin torunu olmayı çok isterdim.
Bu sebeple yakışmasam da kendimi O’nun torunu ilan ettim.