Posts Tagged ‘arşiv’

Bulgaristan’daki Osmanlı Belgelerini Bimer’e Sorduk

BİMER’ sorduk: Bulgaristan’daki Osmanlı yazmaları/eserleri hakkında bir şey yapıldı mı? Özellikle 70 kh ağırlığındaki devasa Kur’an hakkında bilgimiz var mı?

Cevap olarak şunu yollamışlar: ( BİMER’e çokça teşekkürler)

Sayın A. K.,

05.08.2011 tarihli ve 714046 sayılı BİMER başvurunuz, ilgisi nedeniyle Başkanlığımıza yönlendirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda, Bulgaristan Milli Kütüphanesinde bulunduğunu belirttiğiniz Kuran-ı Kerim ve diğer belgeler konusunda Başkanlığımız bünyesinde bir çalışma yapılmadığı anlaşılmıştır.
Başvurunuz üzerine, Bulgaristan Milli Kütüphanesi ile resmi yazışma yapılarak başvurunuzda belirtmiş olduğunuz eserlerin, en azından dijital kopyalarının edinilmesi veya araştırmacılarımızın hizmetine sunulmasının sağlanması yönünde girişim başlatılmıştır. Konuyla ilgili girişimin sonuçları tarafınıza iletilecektir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Milli Kütüphane Başkanlığı BİMER Yetkilisi