Posts Tagged ‘beşer’

Suriye’de Kim Kimdir?

19.11.2011 /SETAV

Son dönemde yaşadığı siyasi çalkantı ve halk ayaklanmaları dolayısıyla tüm dünyada gözlerin çevrildiği Suriye’de rejimin en etkili isimlerinin çoğu asker ve istihbarat kökenliyken, muhalefet kanadında ise tam bir çeşitlilik hakim.

“Arap Baharı” olarak tanımlanan ve ilk olarak Tunus’ta başlayan, ardından Mısır ve Libya’da 40 yıllık diktatörlüklere son veren halk hareketlerinin en son halkası Suriye olurken, bu ülkede 1970 yılında kansız bir darbeyle yönetimi ele geçiren Hafız Esad ile başlayan Baas rejiminin en etkili isimlerinin hemen hemen tamamı asker veya istihbarat kuruluşlarında önemli kademelerde görev yapmış. Okumaya devam et

Sistemlerin İnsanlara ve İnsanların Sistemlere Etkileri

Diyor ki Ali Şeriati: “ Her insan bir beşerdir ama her beşer insan değildir.” Yani insan karmaşık bir şeydir. Malumdur ki, canlılık belirtileri gösteren insan ile, alış-veriş yapan, üreten, tüketen insan aynı şekilde açıklanmaz. Oysa canlılık faaliyeti göstermeden sayılan şeyler yapılamaz. Çünkü insan doğasından yalıtılmış şekildedir artık. Doğası ile hemhal olan insan ise avcı-toplayıcı olarak kâh Amazonlarda kalmıştır kâh Afrika’nın balta girmemiş ormanlarında. Ki zaten televizyonlarda veya internette ne zaman “avcı-toplayıcı” olan insanı görsek ilkel dememiz de doğamızdan uzaklaştığımızdandır. Tüketim toplumunun doğası ile uzlaştığı noktada benliğini sorgulamaya başlaması ile benliğini sorgulayan insanın tüketim toplumundan uzaklaşması paralellik gösterir hatta bu ikisi aynı anadan aynı babadan doğma kardeştirler. “İnsan” olan “Beşer”in, sadece “Beşer” olabilmiş canlı ile ilişkisi de zaten hep bu kadar girift hep bu kadar yakın akrabadır. Okumaya devam et