Posts Tagged ‘cehennem’

Ya Cehennem de Caydırmıyorsa!

Cafer Ayhan/Adil Medya
Bir Müslüman Allah’ın varlığına inanmakla O’nun gönderdiği son din olan İslam’ın amentüsüne de inanmış ve iman etmiş olur. Bu amentünün içinde ahiret gününe iman etmek de vardır. Ahiret günü diğer bir deyişle hesap günü, Dünya’da yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğimiz gündür. Kim bu Dünya’da zerre miktarı da olsa ne ettiyse o ettiğini o gün görecektir. Okumaya devam et

Kur’an’a Göre Yahudileri Tanıyalım

1-Yahudiler,Allah’ın ayetlerini inkar ederler
Onlar (yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah’ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah’ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır.3/Ali İmran-112

2-Yahudiler,Allah’ı Cimrilikle İtham Ederler
Yahudiler, «Allah’ın eli sıkıdır» dediler; dediklerinden ötürü elleri bağlandı, lanetlendiler. Hayır, O’nun iki eli de açıktır, nasıl dilerse sarfeder. And olsun ki, sana Rabbinden indirilen sözler onların çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Savaş ateşini ne zaman körükleseler Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah bozguncuları sevmez.5/Maide-64
Okumaya devam et