Posts Tagged ‘doğu konferansı’

Sivil Bir İnsiyatif: Doğu Konferansı

Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu / Milel ve Nihal Derneği / 24.04.2010

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu, Milel ve Nihal Derneği’nin aylık konferansına farklı bir kimliğiyle konuk oldu. Kırbaşoğlu’nun sunduğu konferansın konusu Irak’ın batılı koalisyon güçleri tarafından işgalinden hemen sonra Türkiye’nin İslamcı, solcu ve liberal aktivistlerinin öncülük ettiği sivil bir inisiyatif olarak “Doğu Konferansı” idi. Okumaya devam et

Ermenistan, Suriye, Doğu Konferansı

Nuray  Mert/Radikal Gazetesi/ 15.10.2009

Salı günü Türkiye ve Suriye arasında vize uygulamasının kaldırılması anlaşma, tören ve kutlamaları için Dışişleri Bakanlığı, 10 bakan ve birçok milletvekilinin de dahil olduğu kalabalık bir heyetle önce Halep’e, sonra sınıra ve en son Gaziantep’e gittik. Burada ayrıca, Suriye Stratejik Ortaklığı Bakanlar toplantısı yapıldı.
10 yıl öncesine kadar Suriye ile ilişkilerimiz son derece gergindi, bu gerilimden, bir büyük dostluğa varan dönüşüm çok sevindirici. Daha önemlisi, dört-beş yıl önce, Suriye, ABD dış politikasının, Irak işgali ardından, gözden çıkardığı ve hedef aldığı ülkelerden biriydi. Irak işgalinin tam bir bataklığa saplanması, bölgede yeni bir askeri müdahele fikrini imkânsız hale getirdi. Diğer taraftan, Türkiye, Suriye’ye mesafeli durmak konusunda maruz kaldığı baskılara direndi.
O zaman, siyasi danışman sıfatıyla, Ahmet Davutoğlu çok sert eleştirilere göğüs germek durumunda kaldı.
Bu açıdan, bugün gelinen nokta son derece önemli. Okumaya devam et

Nihal Bengisu Karaca’nın Kaleminden Doğu Konferansı Örgütü/Derneği

Not: Yazı “ekşisözlük”ten alınmıştır. Karakter hataları düzeltilmemiştir. buraya tıklayrak metnin kaynağına ulaşabilirsiniz.[D.K.]

Irak saldırısı onyıllardır kültürel ve siyasi kuşatma altında bulunan, doğu’nun zihnine şimdi önemli sorular düşürdü. kimilerine göre uyanmanın, ‘silkinme’nin vakti geldi de geçiyor bile… 11 eylül sonrası bir dizi gelişmeye sahne oldu doğu coğrafyası. on yıllar süren tahakküm, paylaşmak için yarıştığımız bir acı olan ikiz kuleler faciasının ardından ‘cadı avı’na dönüştü. küresel sermayenin maniple merkezinde, öngörü, istihbarat, güvenlik ve denetim balonunu patlatan ‘iğne’nin peşine düşüldü önce, sonra samanlıkta iğne aramak pek zor bir iş olduğundan samanlığı tümüyle suçlu saymak uygun görüldü. Okumaya devam et

Doğu Konferansı İstanbul Buluşmasının Ardından

Hakan Albayrak/17 Kasım 2005 Perşembe

Bin millik yol bir adımla başlar…
İkibuçuk yıl önce Ankara’da bir yazıhanede attığımız adım öyle bereketlendi ki, Doğu Konferansı İstanbul Buluşması’na kadar geldik.
Bu buluşmada Türkiye, Suriye, Irak, İran, Mısır, Malezya ve Hindistan’dan 120 aydın, farklı ideolojik kimliklerini / siyasi eğilimlerini muhafaza etmekle beraber, Doğu’nun tamamını tehdit eden Batı emperyalizmine ve Siyonizm’e karşı beraber hareket etme iradesini ortaya koydu.
Dahası, bu buluşmada, Doğu halklarını parçalayan sınırların sun’î olduğu ve sadece emperyalizme hizmet ettiği defaatle ifade edildi. Okumaya devam et

Doğu Konferansı Anti Tez mi, Alternatif mi, Arayış mı?

Haksöz Dergisi – Sayı: 177 – Aralık 05

Hamza Türkmen

Doğu Konferansı (DK), Irak’ın ABD ve Koalisyon Güçleri tarafından işgal edilmeye başlandığı 2003 yılında, az sayıda insanın öncü girişimleri sonucunda doğdu. Özellikle dönemin SP Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Bekaroğlu’nun “Savaşa ve İşgale Hayır Platformu” ile “Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu”nun İslam dünyasına yönelik emperyalist saldırılara ve ABD emperyalizmine karşı ortaya koydukları protesto tavrını parti tabanına taşıma girişimleri cılız veya karşılıksız kaldığı süreçte; Bekaroğlu’nun da içinde bulunduğu farklı kimlikte bu az sayıda kişi, aynı iklimin çocukları olarak emperyalist saldırganlığa karşı ne yapılabileceğinin arayışı içine girmişti. Okumaya devam et

Doğu Konferansı İstanbul Buluşması Sonuç Bildirgesi

14.11.2005

Tarihin karanlık bir dönüm noktasındayız.
Gerek iç gerekse dış, birçok tehditle karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İçte demokrasi ve insan hakları yokluğu, her ala kalkınmada başarısızlık gibi tehditlerle; dışta ise politik, ekonomik ve askeri güç mantığıyla bölge üzerinde hegemonya kurma emelleriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Irak’ın işgale maruz kalması ve yıkımı; Suriye ve İran gibi diğer bölge ülkelerinin benzer bir tehditle karşı karşıya olması; Filistin halkının varlığının ve haklarının adım adım yok edilmesine yönelik çabalar; bölgede emperyalist Amerikan-Siyonist projesine karşı her türlü direnişin kırılmasına yönelik adımlar, bu tehditlerin başında gelmektedir. Okumaya devam et

Doğu Konferansı-İstanbul Buluşması

Safiye Özdemir – 7 Nisan 2009

9-13 Kasım 2005

İstanbul’da gerçekleştirilen Doğu Konferansı İstanbul Buluşması, Türkiye’nin doğusuyla iletişim kurma isteğini belirten önemli bir adımdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi’nin desteklediği uluslararası nitelikteki bu konferansa Türkiye, İran, Irak, Mısır, Suriye, Bahreyn, Malezya, Lübnan, Fas, Tunus, Ürdün, Filistin ve Hindistan’dan yaklaşık 120 kişi katıldı. Okumaya devam et

Irak işgali, Doğudan dergisi, Rachel Corrie

Leyla İpekçi / Taraf Gazetesi / 19.12.2008

Iraklı gazetecinin Bush’a fırlattığı ayakkabılar daha ilk anda usta manevralarıyla bu işten sıyırtan Bush’un kendisini gülümsetti. Ardından sözcüsünü, diğer bürokrat ve gazetecileri. Sonra da tüm dünyayı. Okumaya devam et

Doğu Konferansı ve Ermenistan

09/12/2004 – Radikal Gazetesi-Nuray Mert

Irak’ın işgalinden önce toplanan ve halen kurumsal kimliği olmadığı halde, iyi ki, sonra da dağılmamayı başaran Doğu Konferansı grubumuzla bu sefer Ermenistan’a gidiyoruz. Bu yazıyı, gezinin hemen öncesinde yazıyorum, yayımlandığında muhtemelen dönmüş olacağız. Ancak ben önceden yazmak istedim. Okumaya devam et

Doğu Konferansı ve Doğudan Dergisi

11 Eylül saldırısı, Emperyalist ABD’nin İslam Dünyası’na yönelik zalimane uygulamalarına kendince meşru bir zemin hazırladı. İlk önce Afganistan’da yaşanan işgal ve ardından gelen vahşet. Sonra Irak’ın istilası. Yüz binlerce katledilen Iraklı, sayıları milyonları bulan yerinden ve yurdundan edilen insanlar. Yine, kullanılan kimyasal silahlarla sakat kalan ve sayıları bilinmeyen mazlum ve masum Iraklılar. Diğer taraftan, yıllardır Siyonist İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık suçu ve 2006 yılında Lübnan’a yaptığı saldırı, Türkiye’de vicdan sahibi düşünürleri, derdi olanları bir araya getirdi. Okumaya devam et