Posts Tagged ‘doğudan dergii’

Doğu Konferansı Anti Tez mi, Alternatif mi, Arayış mı?

Haksöz Dergisi – Sayı: 177 – Aralık 05

Hamza Türkmen

Doğu Konferansı (DK), Irak’ın ABD ve Koalisyon Güçleri tarafından işgal edilmeye başlandığı 2003 yılında, az sayıda insanın öncü girişimleri sonucunda doğdu. Özellikle dönemin SP Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Bekaroğlu’nun “Savaşa ve İşgale Hayır Platformu” ile “Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu”nun İslam dünyasına yönelik emperyalist saldırılara ve ABD emperyalizmine karşı ortaya koydukları protesto tavrını parti tabanına taşıma girişimleri cılız veya karşılıksız kaldığı süreçte; Bekaroğlu’nun da içinde bulunduğu farklı kimlikte bu az sayıda kişi, aynı iklimin çocukları olarak emperyalist saldırganlığa karşı ne yapılabileceğinin arayışı içine girmişti. Okumaya devam et