Posts Tagged ‘dünden bugüne’

Hizbullah Manifestosu

Merhaba Sayın okuyucular,
Düşünce Kahvesi’nde daha önce yayımlanan ve ilgili yazının altında kaynağı verilen “Dünden Bugüne Hizbullah” isimli yazıya yapılan yorumlar sonucunda ilgili yazının altına “bu yazı bizim fikrimizi yansıtıyor veya yansıtmıyor bu mevzu değil, mevzu olan şey böyle bir yazı maruf kaynakta yayınlanmıştır ve bizde oradan alıp altında yapılan yorumlarla durum aydınlanır niyetiyle yazıyı yayınladık” yazmıştık. Şimdi başka bir kaynaktan yine sadece blogcu gözüyle başka bir yazı yayınlıyoruz. Yazının kaynağı yine yazının altında verilmiştir. Yazının hiç bir sorumluluğu üzerimizde değildir.

Okumaya devam et

Dünden Bugüne Hizbullah

“Hizbullah kelimesi, “Allah’ın yolu, taraftarları, Allah’ın safında yer alanlar, Allah’ın partisi” gibi anlamlarını taşıyor, Hizb ve Allah kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Hizbullah, örgütsel anlamda Allah adına, İslam uğruna gruplaşma olarak da ifade ediliyor.
Hizbullah’ın amacı; Anayasal rejimi yıkarak Türkiye’de şer’i hükümlerle yönetilen İran benzeri bir İslam devleti kurmak. Örgüt, bu amaca ulaşmak için Tebliğ-Cemaat-Cihat safhalarından oluşan üç aşamalı bir stratejiyi benimsiyor.

Hizbullahi düşünceyi esas alan örgütlenmelerde takip edilen stratejideki en belirgin özellik, yeterli sayı ve imkan bulunduğunda cihat aşamasına geçilmesi ve silahlı mücadeleye özel önem verilmesi. Okumaya devam et