Posts Tagged ‘düşüncevekalem’

Grönland eriyor, denizler taşıyor

Grönland

Antartika’daki buz tabakasından 10 kat daha büyük hacimde buzun bulunduğu Grönland’daki buz tabakasının yedi-sekiz yıl öncekinden daha büyük bir hızla erimekte olduğunu açıklandı. Hollandalı bilici Michael van den Broeke, sekiz yılda kaybolan buz miktarının 1.5 trilyon ton olduğunu söyledi. Bu buzulların su tuttuklarını anımsatan Hollandalı akademisyen, “halihazırda deniz yüzeyinin yükselmesinde Grönland’ın önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda deniz seviyesinde yılda 3.4 milimetrelik bir yükselme yaşandığı hesaplanıyor’’ diyor. Belki de daha kötüsü, Van den Broeke’a göre, bu erimenin durdurulması mümkün değil. Bilimciler, Grönland’ın buz tabakasının tamamının erimesi durumunda küresel düzeyde deniz seviyesinin yedi metre yükseleceğini, bunun da alçakta bulunan coğrafi bölgelerin sular altında kalması anlamına geldiğini söylüyor. Bilim dergisi Science’ta yayımlanan son çalışmanın yazarları, bulgularının aralık ayında Kopenhag’da yapılacak iklim zirvesinin katılımcılarına sorunun çözümüne katkıda bulunma konusunda baskı oluşturması umudunu da taşıyor.

Yaman Dede

yamandede

YAMAN DEDE YANAN DEDE

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Rasulallah
Nasıl bilmem bu nirâna dayandım yâ Rasulallah
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Rasulallah
Cemâlinle ferahnâk et ki, yandım yâ Rasulallah

Yanan kalbe devasın Sen, bulunmaz bir şifâsın Sen
Bulunmaz bir sehâsın Sen, dilersen rûnümâsın Sen
Habib-i Kibriyâsın Sen, Muhammed Mustafa’sın Sen,
Cemâlinle ferahnâk et ki, yandım yâ Rasulsssssallah…
Okumaya devam et

Amerikan emperyalizminin sevimli yüzü!

barack-obama-for-president

ABD’nin çiçeği burnunda Başkanı Barack Obama, devletinin geleneksel fitneciliğine çabucak uyum sağladı.
Hatta, daha başkan olmadan uyum sağlamıştı bile.
Seçim kampanyası boyunca Irak’taki Amerikan askerlerini geri çekmekten bahsetti, ama Afganistan mevzubahis olduğunda daima “asker sayımızı arttırmalıyız” dedi.
Pakistan’a yönelik El-Kaide veya Taliban bahaneli saldırılara da tavır almadı.
Nitekim, Obama’nın Beyaz Saray’a taşınmasıyla bu saldırıların sona ereceğini umanlar hayal kırıklığına uğradılar. Okumaya devam et

2008 Yılı Konut ve İşyeri Kira Beyanı

Gelir Vergisi Kanunu nda düzenlenen gelir unsurlarından biri de gayrimenkul sermaye iradıdır. Söz konusu Kanun un 70 ila 74. maddeleri arasında düzenlenen gayrimenkul sermaye iradı kanunda tadadi olarak yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar olarak tanımlanmıştır.

Bu çalışmamızda konut ve işyeri kira gelirlerinin hangi hallerde ve nasıl vergilendirileceği konusu aşağıda örneklerle uygulamaya dönük olarak açıklanmaya çalışılmıştır

II- KİRA GELİRİNİN ELDE EDİLDİĞİ DÖNEM
Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri, o yılda elde edilmiş gelir kabul edilecektir. Diğer yandan gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ilgili yılın geliri olarak kabul edilerek beyan edilecektir. Yabancı parayla yapılan ödemeler, ödeme gününün borsa rayici ile borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tespit edilecek kur üzerinden Türk parasına çevrilecektir.

Okumaya devam et