Posts Tagged ‘farz namazında okunanlar’

Namazda Kıraat

Kıraat farz namazların ilk iki rek’atında farzdır: Zira Allah (cc) buyurdu ki;

“Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.” [75] Kıraat namazdan başka yerde farz değildir. Öyle ise namazda Kur’an-ı kerîm okumak farzdır. Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur:

“İlk iki rek’atdaki kıraat, son ikirek’atdaki kıraatin yerini tutar.” Yani onun yerine geçerli olur. Vezirin dili, emirin dilidir atasözünde olduğu gibi.

Son iki rek’atinde sünnettir (İmam Şâfii). Farz namazların son iki rek’atinde kıraat yerine Allah (cc) ı tesbihde bulunmak da yeterli olur (İmam Şafii).

Okumaya devam et