Posts Tagged ‘hayri kırbaşoğlu’

Sivil Bir İnsiyatif: Doğu Konferansı

Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu / Milel ve Nihal Derneği / 24.04.2010

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu, Milel ve Nihal Derneği’nin aylık konferansına farklı bir kimliğiyle konuk oldu. Kırbaşoğlu’nun sunduğu konferansın konusu Irak’ın batılı koalisyon güçleri tarafından işgalinden hemen sonra Türkiye’nin İslamcı, solcu ve liberal aktivistlerinin öncülük ettiği sivil bir inisiyatif olarak “Doğu Konferansı” idi. Okumaya devam et

Milli Görüş Siyaseti: Hamam ve Tas Gerçekten Yenilenecek mi?

Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLU

hkirbasoglu@yahoo.com
hayrikirbasoglu@hotmail.com

kaynak: fikirzamani.com

Sual tarzındaki bu gibi başlıkların genellikle cevabı da ihtiva ettiği düşünülür ve bu büyük ölçüde doğrudur. Mamafih biz burada bu başlığı gerçekten bir meseleyi tartışmak amacıyla sahici bir soru sormak için kullanmak istediğimizi açıkça vurgulayarak söze başlamak istiyoruz. Nitekim sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçildiğinde dış medyaya ilk değerlendirmeyi Islamonline’a yapmış ve verdiğimiz beyanatta Saadet Partisi’nin programını, kadrolarını ve söylemini gözden geçirip köklü bir değişikliği gerçekleştirmedikçe başarı şansının olamayacağını açıkça ifade etmiştik. Daha sonraları gerek sayın Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu’nun Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olarak izlediği sosyal adaletçi çizgi ve bütün siyasi analizcilerin onun “temiz, dürüst ve güvenilir” oluşu üzerinde hemfikir olmaları, gerekse sayın Kurtulmuş’un emperyalizm, sömürgecilik, kapitalizm, ezilen sınıflar, emek, üçüncü dünya ülkeleri, özgürlük, sosyal adalet gibi kavramları merkeze alan sosyal adaletçi söylemi Saadet Partisi’nin bir değişimin eşiğinde olduğu intibaını uyandırmış ve değişim beklentisi içerisindeki çevreleri umutlandırmıştı.Her ne kadar bu beklenti hala belli çevrelerde mevcut ise de, ortada ciddi bir değişim arzu, niyet ve çabası bulunup bulunmadığı konusunda karar vermek için elde yeterli verinin bulunduğunu söylemek zordur. Okumaya devam et