Posts Tagged ‘istanbul buluşması sonuç bildirgesi’

Doğu Konferansı İstanbul Buluşması Sonuç Bildirgesi

14.11.2005

Tarihin karanlık bir dönüm noktasındayız.
Gerek iç gerekse dış, birçok tehditle karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemden geçiyoruz. İçte demokrasi ve insan hakları yokluğu, her ala kalkınmada başarısızlık gibi tehditlerle; dışta ise politik, ekonomik ve askeri güç mantığıyla bölge üzerinde hegemonya kurma emelleriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Irak’ın işgale maruz kalması ve yıkımı; Suriye ve İran gibi diğer bölge ülkelerinin benzer bir tehditle karşı karşıya olması; Filistin halkının varlığının ve haklarının adım adım yok edilmesine yönelik çabalar; bölgede emperyalist Amerikan-Siyonist projesine karşı her türlü direnişin kırılmasına yönelik adımlar, bu tehditlerin başında gelmektedir. Okumaya devam et