Posts Tagged ‘istanbul buluşması’

Doğu Konferansı İstanbul Buluşmasının Ardından

Hakan Albayrak/17 Kasım 2005 Perşembe

Bin millik yol bir adımla başlar…
İkibuçuk yıl önce Ankara’da bir yazıhanede attığımız adım öyle bereketlendi ki, Doğu Konferansı İstanbul Buluşması’na kadar geldik.
Bu buluşmada Türkiye, Suriye, Irak, İran, Mısır, Malezya ve Hindistan’dan 120 aydın, farklı ideolojik kimliklerini / siyasi eğilimlerini muhafaza etmekle beraber, Doğu’nun tamamını tehdit eden Batı emperyalizmine ve Siyonizm’e karşı beraber hareket etme iradesini ortaya koydu.
Dahası, bu buluşmada, Doğu halklarını parçalayan sınırların sun’î olduğu ve sadece emperyalizme hizmet ettiği defaatle ifade edildi. Okumaya devam et