Posts Tagged ‘istanbul’

İstanbula özenti bi zarif kahveBazen yağmur olmak ister insan        Sevdiğinin yüreğine yağmak ister         Zarifoğlu                                                       sevdiği şehirlere

Fotoğraf: Banu Kayadelen

Bakma Pejmürdeliğine

Ne meczupları var İstanbul’un

Eskiler “İstanbul’un velisi de, delisi de çoktur” demişler. Tarih boyunca İstanbul’un en ilginç şahsiyetleri meczuplar olmuştur. Alışılmışın dışındaki hareketleriyle ilgi çeken bu insanlara İstanbul’un her semtinde rastlamak mümkündü.

Meczup

Meczuplar bilhassa hafta tatilinin Cuma günü olduğu dönemlerde, kandil, hıdrellez, bayram gibi kalabalık insan gruplarının gezmeye çıktıkları hususi günlerde Eyüp Sultan’da toplanırlardı. Akgömlek Mehmed Efendi’nin mezarı ile Hacı Beşir Ağa Türbesi’nin civarı meczupların merkezi durumunda idi. Meczuplar kıyafetlerine dikkat etmezler, pejmürde bir hâlde gezinirlerdi. Bazısı paraya önem vermezken bazısı da etraftan para toplamaktan çekinmezdi. Hepsinin ayrı bir sembolü, kıyafeti, parola hâline gelmiş sözleri bulunurdu. Meczuplar tuhaf hâl ve hareketlerinin yanı sıra sarf ettikleri şifreli ve üstü kapalı sözleri ile halkın ilgisini çekmekte idiler. Her konuştuklarında mutlaka bir mânâ gizli idi.
Okumaya devam et

İstanbulun kayıp camileri

İstanbul’un tarihi yarımadasındaki Fatih ilçesi sınırları içinde bulunan 281 cami ve mescit, resmi kayıtlarda yerleri belli olmasına rağmen artık yerinde yok. Bazılarının arsaları üzerinde özel mülkiyet binaları varken, bazıları yıkık dökük halde ve işgal altında.

En acı durumda olanlar ise, ibadethane ahkamına çok ters düşen işler için kullanılanlar.. Örneğin Sirkeci Garı bitişiğindeki cami, yeniden cami olarak restore edilmeden önce pavyon olarak kullanılıyordu.

281 cami yok oldu
Okumaya devam et

İstanbul Keşif / Ayazma Camii

ayaz1

Üsküdar’da, Salacak’la Şemsipaşa semtleri arasında, Kız Kulesi’nin karşısında ve Marmara’ya hakim bir tepe üzerindedir. 1760-1761 yıllannda Sultan III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan ile kardeşi Şehzade Süleyman adlanna yaptınlmıştır. Mimar Mehmed Tahir Ağa’nın eseridir. Caminin yerinde daha evvelce Ayazma Sarayı ve Bahçesi olduğundan bu ismi almıştır.

ayaz Okumaya devam et

Su Çatlağını Buldu /Hrant Dink

beyaz güvercin.

.

.

.

.

Bu adam öldü. Her adam öldüğünde  kalbinde yeşerttiği umut daha bir yaşam kazanır. 18 yaşındaki bir gencin elindeki tabancadan çıkan kurşunla vuruldu ve öldü. Ardından bir Dünya şey söylendi. O’nu öldüren 18 yaşında beyaz bereli bir genç değildi. Olayı edebiyata döküp ilginç şeyler söylemek artık kâr etmez, gerek de yok. O’nu öldüren O’nun da dediği gibi ne diasporacı ne Türkiyeci olmayan, Hakkı gözeten yoluydu.O’nu öldüren insanların kalbindeki nefretti. Anlaşılmamış sözlerin kurbanı tek o değil bilirsiniz, çok örneği vardır. Nefret ne Yunus Emre’nin ne de Mevlana’nın kârıydı. Unuttuk Yunus’u da Mevlana’yı da…

Okumaya devam et