Posts Tagged ‘itikaf’

Ramazan ve Oruç ve Merhaba Ya Şehr-i Sultan Merhaba


Oruç ve Ramazan hakkında geçmiş senelerde yayınladığımız ve çoklarının faydalandığı yazılar aşağıdadır. Sorularınıza cevap bulamazsanız yorum bırakabilirsiniz veya dusuncekahvesi[et]msn.com adresine eposta atabilirsiniz.

Allah orucunuzu kabul, hanenizi bereketli ömrünüzü Ramazan etsin.

Oruç Kitabı /Kitab’us Savm

Oruçla İlgili Hükümler

İtikaf ve Adabı

Düşünce Kahvesi hayırlı Ramazanlar diler.

Not: Bilgiler de yanlışlık sezerseniz veya başka okuduğunuz bilgilerle çelişiyorsa lütfen alta yorum bırakınız. En güzeli bilen Allahtır.

İtikaf ve Adâbı

itikafnamazibadetzahidakl3

6.1.    Mânası
î’tikâf; hayır olsun şer olsun, bir şeyi lüzumlu sayarak, nefsi o şey üzerine hapsetmek demektir. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: ■İbadet yapmakta olduğunuz ve saygıyla eğildiğiniz (i’tikâf ettiği­niz: ‘âkifûn) bu heykeller nedir?» (Enbiyâ: 52). Bahis mevzuu etti­ğimiz i’tikâftan maksat ise, Allah’a yaklaşmak niyetiyle mescitte kalmaktır.

6.2.    Meşru Olusu
Alimler i’tikâfın meşru olduğu üzerinde icmâ etmişlerdir. Ra-sûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazanda on gün î’tikâfa girerdi. Vefat edeceği yıl gelince yirmi gün i’tikâfa girdi. (Hadisi, Buharı, Ebû Dâvûd ve îbn Mâce rivayet etmiştir.) Rasûlüllah sal Iallahu aleyhi ve sellem’în ashabı ve zevceleri de onunla beraber ve­ya ondan sonra i’tikâfa girmişlerdir. Ancak İ’tikâf her ne kadar Al-iah’a yaklaşmak için yapılan bir ibadet ise de, fazileti hakkında sa­hih bir hadis varid olmamıştır. Ebû Dâvûd demiştir ki: «îmanı Ah’ med’e ‘i’tikâfın fazileti hakkında birşey biliyor musun?’ diye sor­dum, o da ‘hayır, ancak zayıf rivayetler biliyorum,’ demiştir.»

Okumaya devam et