Posts Tagged ‘kabus’

Korkma!/Schrödinger’in Kedisi / Kâbus (Alev Alatlı)

korkma

“korkma!

…dağlar koni bulutlar küre,yıldırımlar şakuli (düşey) değil!doğrusal denklemler, sahici dünyanın mecazıdır,gerçek doğrusal denklemlerden ibaret değil!.
yerel küreselden farklı olabilir. bileşik kültürlerde insicam(ritm) çalkantıyla el ele yürür. kaos, oluşanın bilimidir geçmişin değil .mekandan münezzehtir,tutarlıdır, hesaba gelir.

kaos’ tan korkma.

bu şehirde akide şekerinin yapıldığı gümleri hatırlar mısın?ya da annenin talaş böreğini? iki ucundan çekilip sündürülen , ortadan katlanılan ve tekrar sündürülen şekeri? yaprak yaprak ayrılan hamuru? pişmaniyeyi ? maddenin her çekilişi, her katlanışı onu oluşturan yan yana tanecikleri savurur ama bütün dingindir. savruluş aslında bir serüvendir.
büyük meseleleri,büyük programların halledebileceğinin düşünüldüğü günler geride kaldı.küçücük müdahelelerin,kendileri gibi küçücük sonuçlar doğuracağı düşünüldüğü için küçümsendikleri günler de öyle. zaman ve mekanın mutlaklığı newton’sal bir illüzyondan ibaretti görecelik yıktı. kuantum teorisi ölçümleme sonuçlarının kesinliğine ilişkin rüyalardan uyandırdı. laplace’cıların geleceğin öngürülebilineceğine dair fantazilerini de kaos bilimi yok edecek. Okumaya devam et