Posts Tagged ‘kapitalizm’

Liberalizm Üzerine 4- Rakıya Zemzem Katmak veya Dinin İçi Boşalıyor

Müslüman insan, yılbaşı kutlar mı?
Ramazan Ayı yılbaşına denk geldi. Gece içsek de sabah oruç tutsak olur mu?
Kredi kartı ile kurban alınır mı?
Öyle de olur böyle de olur mu?

Ne çok arttı böyle sorular. Aslına bakarsanız bu işin hangi mantık ekseninde serdedildiği önemli. Hangi kaynak şahıslara cesaret veriyor, argüman ve dayanak oluyor da insanlar böylesi sorular soruyor. Yapılamaz diye demiyorum yapan olur. Lakin böylesi şeyler hakkında cevaz aramanın altında ne yatar?

Evvela şunu bilmek lazım: Neo-Liberalizm dinli de yapamaz dinsiz de yapamaz. Mesela bir dikdatör kendisine artı değer üretecek olan şahısları öldürmeyecek kadar besler ya işte zamanın maddeci ruhu da dini istemiyor ama dinsiz de yapamıyor. Zaman zaman dine nefes aldıracak noktaları serbest bırakıyor. Yanlış anlaşılmasın: Din onların rahat bırakmasına bakacak veya bakmayacak değildir. Sadece onların politikalarının ne olduğnunu tartışıyorum.

Bu bağlamda dinin içini boşaltmak deyişini hatırlatmak istiyorum. İçi boşalan şeyin içine istediğini koyabilirsin. Yani birileri dinimizin içini boşaltıp içine bir şeyler koyma derdinde. Bu bağlamda en zenginlerin dindarlardan çıkması da, başı kapalı bayanların seyirlik dolaşması da, oruç tutan adamların geceden kalma halleri de tesadüf ve anlaşılmaz değil.

a.k.

Kara Fırça-Yüzyılın Ürünü

Alndığı yer için tıklayınız. [emeğe saygı]

İslam ve Kapitalizm

Yazan: Kerem Dağlı

80’li yılların başından beri İslamcı hareketler, Cezayir’den Filipinler’e kadar oldukça geniş bir coğrafyada güç kazanıyor, yoksul işçi-emekçi kitlelerin de dahil olduğu milyonlarca insanı peşinden sürükleyebilen partiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu hareketlerin kökleri çok daha gerilere uzansa da, kitleselleşerek iktidar mücadelesine girişecek denli güç kazanmaları özellikle son 25 yıllık dönemde söz konusu olmuştur.

Daha “Soğuk Savaş” döneminden itibaren, “anti-komünizm” propagandası çerçevesinde emperyalistler tarafından el altından ciddi destek gören İslamcı hareketler, 70’lerle birlikte ABD emperyalizminin hayata geçirmeye başladığı “Yeşil Kuşak” projesi kapsamında hissedilir biçimde büyümeye ve kitleselleşmeye başladılar. O kadar ki, anılan coğrafyadaki ülkelerin hemen hepsinde İslamcılar iktidar mücadelesine girişmiş ve birkaçında da iktidarı almışlardır. Sonrasında gelişen süreçte ise, İran Devriminin etkileri, SSCB’nin çöküşü, Birinci Körfez Savaşıyla ABD’nin Irak’a saldırısı, Filistin sorunundaki kilitlenme, kriz dolayısıyla Batı’da gelişen yabancı düşmanlığı, ABD’nin yeni düşman olarak İslamı öcüleştirmesi gibi faktörlerin sonucu olarak, İslamcı hareket içinde Amerikan karşıtlığı yaygın bir karakter kazandı. Palazlanan İslamcı güçlerin iktidar mücadelesine girmesi ve dünya çapında yaşanan hegemonya yarışı çerçevesinde farklı emperyalist güçlerin devreye girmesiyle birlikte İslamcılar ABD’nin bölgedeki çıkarları için bir tehdit haline geldiler. Okumaya devam et

Kapitalizm ve Finans Terörü** / Dr. Mustafa Özel*

CNN yorumcusu, ABD’deki finansal krize yönelik kurtarma operasyonunu şöyle özetliyordu: “Profits are privatized, but losses are socialized.” Türkçesi: Kârlar cebe, zararlar toplumun sırtına! Nitekim, daha şimdiden birkaç trilyon dolara ulaştığı ilan edilen zararları karşılamak için paket üstüne paket hazırlanıyor. Nereden gelecek bu para? Karşılıksız basılmayacaksa, yeni vergilerden. Obama’nın ‘radikal’ başkanlığı için bundan daha talihsiz bir durum olmazdı!
Okumaya devam et