Posts Tagged ‘nanoteknoloji’

Nano-Teknoloji

nano sarmal

Not: Bu yazı teknik bilgi içermemektedir.. Rahatça okuyabilirsiniz…

Özellikle isminden kaynaklı bir karizması olan nanoteknolojiyi anlayabilmek için öncellikle nanoteknoloji birleşik kelimesinin nano kısmını bilmek lazımdır zira,  teknoloji kısmı ile hemen hemen herkes haşır neşir.

1 metre = 1000 milimetre ; 1 milimetre= 1000 mikrometre ; 1 mikrometre ; 1 mikrometre = 1000 nanometre ;

1 metre= 1.000.000.000 nanometre yani metrenin milyarda biri demek.

Atomlar genellemeleri sevmeseler de hemen hemen 5 ila 10 tane atomu yanyana getirirsek 1 nanometrelik uzunluğu elde edebiliriz. (malumdur ki her atomun kendine has bir yarıçapı var)

Hemen Hemen her ilimsel terimin kökeninden olduğu gibi nanoteknolojimiz de yunanca kökenlidir. nannos ve tekhne ve logia kelimelerinden türemiştir. nannos cüce, tekhne el işi, logia ise çalışma manalarını vermektedir ama bu bilgi çokd a gerekli değildir.

Ne işe yarar kısmından önce nasıl oldu da böyle oldu kısmına değinecek olursak eğer göreceğimiz şey malzeme bilimcilerinin malzeme geliştirme sevdalarını görebiliriz. Nitekim Feyman isminde bir malzeme bilimci sırf ürtilebileceğini ispatlamak için bu konuda bir konferansta konuşma yapar ardından ise bilimsel olarak yapılabiliyorsa elbet işe yarayacak yerlerde de kullanabilir sonucuna varılır. Ve serüven başlar. Tabii olarak insan o boyutlarda  bir şeyi ayırt edemez, göremez. Bunun için mikroskoplar gelişmiştir. Ve işin burası daha da acıklıdır. Bu teknoloji ile üreilmiş malzemeleri kullancak olan insanların çoğu ışık mikroskobu dahi görmemiştir. 80li yıllarda IBM nanoteknoloji için mikroskop gelişitirir. İsmi STM (scannig tunnellign microskobe / taramalı galeri mikroskobu) …. Zaten varolan TEM, SEM,AFM gibi mikroskop türlerinin de geliştirilmesiyle araştırmacı ve geliştirmecilerin işleri de daha kolaylaşmıştır.

Nitekim 90lara gelindiğinde ise Rice Üniversitesinde /ABD karbon nanotube üretilmiştir. Karbon nanotüp ismi kadar güzel bir malzemedir ve nano boyuttadır. Bu malzeme kabaca 60 tane karbon atomunun bir futbol topu şekline gelmesiyle oluşmaktadır. Çelik kadar sağlam, plastiktan daha sağlam ve ısı veelektrik geçirebilen bu malzeme büyük ihtimalle biliminsanlarında yürüyün be nidalarına sebebiyet vermiştir. Nitekim yeni milenyuma girildiğinde devletler ölçeğinde bu teknolojiye yatırımlar yapılmaya başlanmıştır ki başı ABD ve İsrail çekmektedir.

Hala geliştirilen malzemeler muhakkak olduğu gibi kullanılmaya başlanmış olanlara şöyle bir göz atalım.

—–

(alttaki kısım nanoturk.com’dan alıntıdır.)

Malzeme ve İmalat Sektörü:

Malzemelerin atomik ve moleküler boyutlardan başlayarak inşa edilmesi, konvansiyonel metodlar ile elde edilen malzemelere oranla daha sağlam ve hafif maddelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu malzemeler, daha düşük hata seviyeleri ve eşsiz dayanıklılık güçleri ile hali hazırdaki bir çok endüstriyel süreç için devrimsel yenilikler getirecektir. Benzersiz ve alışılmamış özellikleri ile nano tüpler, elyaflar, lifler ve kaplama malzemeleri imalat yöntem ve tekniklerinin gelişmesine imkan sağlayacaktır.

Nano Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri:

Elektronik araçların nanometre ölçeklerinde elde edilmesi ile halen kullanılan sistemlerinin işlem güçleri ve kapasiteleri bir kaç kat artacaktır. Nano teknolojilerin kullanım alanlarından biri olarak önerilen quantum bilgisayarların geliştirilmesi ile günümüzün en modern bilgisayarları olan Pentium bilgisayarlar ile kıyaslanamayacak seviyelerde işlem gücü elde etmek mümkün olacaktır. Bunlara ek olarak elektronik araçlar için geliştirilen sensör, gösterge sistemleri ve sinyal iletimi alanlarında ciddi ilerlemeler kaydedilecektir.

Tıp ve Sağlık Sektörü:

Nanoteknoloji yaşayan sistemlere moleküler seviyelerde müdahele etme imkanı yaratabilir. Yaşayan organizmalar ile etkileşime geçebilecek boyutlarda araçlar üretilmesi ile bir çok yeni teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi olasıdır. Sadece hastalığın bulunduğu ve veya yayıldığı bölgelere saldırarak ilaç veren makineler, insan vücudu içinde hareket edilmesine imkan sağlayan teşhis araçları, nano-teknolojinin tıp ve sağlık sektörü üzerindeki potansiyel uygulamaları olarak gösterilebilir.

Havacılık ve Uzay Araştırmaları:

Havacılık ve uzay araçları çok maliyetli teknolojilerdir. Bu araçların imalatı sırasında kullanılan malzemelerin ağırlığı maliyetlerin yüksekliğinde çok önemli bir yer tutar. Nanoteknoloji bu malzemelerin ağırlığının önemli ölçüde azaltılması ile maliyetlerin düşürülmesini sağlayabilir. Ayrıca çekme direnci çelikten kat kat yüksek nano tüpler sayesinde dünya yüzeyinden atmosfere kadar yükselebilecek yapılar inşa edilmesi potansiyel uygulama alanları içinde yer alabilir. Böylece uzay araştırma maliyetlerinin büyük bir kısmını meydana getiren fırlatma maliyetleri düşürülebilir.

Çevre ve Enerji:

Nano malzemelerin ve nano kompozitlerin fosil yakıt endüstrilerinin verimliliğini geliştirme potansiyeli bulunmaktadır. Nano kompozitlerin yaygın olarak kullanılması ile daha yüksek verimliliğe sahip motorların ve dolayısı ile daha temiz, çevre dostu ulaşım sistemlerinin kurulması mümkün olacaktır.

Bioteknoloji ve Tarım:

Tıp ve sağlık sektörlerinde uygulanabilecek teknolojilerin genişletilmesi ile bio teknoloji, ilaç ve tarım sektörleri de ürünlerinde bu teknolojileri uygulayacaktır. Yeni ilaçlar, gübreler, daha besleyici ve hastalık direnci yüksek bitkiler veya hayvanlar bir çok üniversite ve özel sektör kuruluşun araştırma alanları içerisinde yer almaktadır. Bu gün bile bitki ve hayvan genlerinin düzenlenmesi ile ortaya çıkartılmış olan bazı ticari ürünlere rastlamak mümkündür.

Savunma Sektörü:

Nano teknoloji askeri uygulamalar konusunda bir çok alanda potansiyel vaadetmektedir. Geliştirilmiş elektronik savaş kapasitesi, daha iyi silah sistemleri, geliştirilmiş kamuflaj ve akıllı sistemler bir çok Ar-Ge çalışmasının gerçekleştirildiği alanlardır.

Biraz merak edip Dünya savaşlarını incelemiş olanlar bilirler ki teknolojinin gelişmesi savaşla paralellik gösterir. Nanoteknolojide bundan farklı değildir ki internete oturup araştırma yaptığınız zaman devletler nanoteknolojiyi nerelerde kullanmak için yatırım yapmaktadır görebilirsiniz.

Teknolojinin insana hizmet noktasında  evrilmesne karşı durmak gericilik ve bilimsellikten zerrece anlamamak oladursun bu denli büyük bir teknolojinin insanlığa ne denli zarar vereceği ortadadır. Lakin Dünya’nın artan nüfusu (şimdiik 7 milyar civarında) Dünya üzerinde bir çekirge sürüsünün varlığı gibi olunca (ömrü uzatmaya çalışan doktorları, ve kendinden baska herksi hayvan gibi gören insan-dışıları okumak lazım) intizam kuralları da adeta devreye girip insanlığın kendi kendisini tasfiyesini gerçekleştirecek olayları yine insanlığa sunmaktadır. Kim ölür? Elbet güçsüz ve mazlum olan ölür. Hep öyle olmuştur zira. Bugün Fransa’nın okyanusta yaptığı nükleer denemenin neredeyse/ve hatta daha fazla Afrika’nın (herşeyiyle beraber) bir yılda çıkardığı karbondioksit miktarında olması ve kimsenin de buna napıyorsun arkadaş diye ses çıkarmamasını bilince, nanoteknolojinin de varacağı yerin insanlığı pek rahatsız etmiyor olması gayet mümkündür.

bu konu hakkında okumuş lakin teknik terimlerden dolayı okuduğunu anlamamış olanlar aşağıya yorum yazabilirler… bilgi paylaştıkça çoğalır zira…