Posts Tagged ‘nedir’

Medine Sözleşmesi(Açıklama ve Maddeler)

Medine sözleşmesi, bir anlamda Kur’an’da çerçevesi çizilen ilkelerin beşerî planda hayata geçirilmesi ve uygulanması olarak değerlendirilebilir. Elbette ki bu sözleşme temeli üzerine pek çok şey bina edilebilir. Ancak metot olarak, herhangi bir amaçla onu temel almadan önce sözleşme metninin oluşum süreç ve şartlarını, uygulanmasını ve sonuçlarını göz önüne almakta ve bunları Kur’an ölçeğinde değerlendirmekte yarar vardır. Bu durum hiçbir surette Medine sözleşmesinin önemini azaltmaz, aksine daha doğru anlaşılmasını ve ait olduğu zemine oturtulmasını sağlar. Okumaya devam et

Hizbullah Manifestosu

Merhaba Sayın okuyucular,
Düşünce Kahvesi’nde daha önce yayımlanan ve ilgili yazının altında kaynağı verilen “Dünden Bugüne Hizbullah” isimli yazıya yapılan yorumlar sonucunda ilgili yazının altına “bu yazı bizim fikrimizi yansıtıyor veya yansıtmıyor bu mevzu değil, mevzu olan şey böyle bir yazı maruf kaynakta yayınlanmıştır ve bizde oradan alıp altında yapılan yorumlarla durum aydınlanır niyetiyle yazıyı yayınladık” yazmıştık. Şimdi başka bir kaynaktan yine sadece blogcu gözüyle başka bir yazı yayınlıyoruz. Yazının kaynağı yine yazının altında verilmiştir. Yazının hiç bir sorumluluğu üzerimizde değildir.

Okumaya devam et

Dünden Bugüne Hizbullah

“Hizbullah kelimesi, “Allah’ın yolu, taraftarları, Allah’ın safında yer alanlar, Allah’ın partisi” gibi anlamlarını taşıyor, Hizb ve Allah kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Hizbullah, örgütsel anlamda Allah adına, İslam uğruna gruplaşma olarak da ifade ediliyor.
Hizbullah’ın amacı; Anayasal rejimi yıkarak Türkiye’de şer’i hükümlerle yönetilen İran benzeri bir İslam devleti kurmak. Örgüt, bu amaca ulaşmak için Tebliğ-Cemaat-Cihat safhalarından oluşan üç aşamalı bir stratejiyi benimsiyor.

Hizbullahi düşünceyi esas alan örgütlenmelerde takip edilen stratejideki en belirgin özellik, yeterli sayı ve imkan bulunduğunda cihat aşamasına geçilmesi ve silahlı mücadeleye özel önem verilmesi. Okumaya devam et

ABD’nin Terörist Yorumuna Reddiye

Görünen o ki:
ABD’ye göre,

ABD’nin küresel politiklarına karşı koyan,
O’nun dikte ettiği özgürlük anlayışına hayır diyen,
O’nun  kirli sırlarını ifşa eden,
O’nun fikriyatına “tü kaka” diyen,

ve bu maddelerin devamı niteliğinde kurabilecek cümleleri kurabilen, fiilleri işleyebilen

şahıslar,
devletler,
kurumlar

teröristtir.

ama ABD’ye ve O’nun yardakçılarına göre…

Peygmaber (sav) yaşıyor ve hak davasını şu an gerçekliyor olsaydı
büyük ihtimal ABD, O’na da terörist derdi.

[a.k.]

Konut Edindirme Yardımı (KEY) Ödemeleri

Key (Konut Edindirme Yardımı ) ile ilgili merak ettikleriniz için yazıyı okuyunuz.

Key Ödemeleri Sorgulaması İçin Tıklayınız

Okumaya devam et

Irak işgali, Doğudan dergisi, Rachel Corrie

Leyla İpekçi / Taraf Gazetesi / 19.12.2008

Iraklı gazetecinin Bush’a fırlattığı ayakkabılar daha ilk anda usta manevralarıyla bu işten sıyırtan Bush’un kendisini gülümsetti. Ardından sözcüsünü, diğer bürokrat ve gazetecileri. Sonra da tüm dünyayı. Okumaya devam et

Doğu Konferansı ve Ermenistan

09/12/2004 – Radikal Gazetesi-Nuray Mert

Irak’ın işgalinden önce toplanan ve halen kurumsal kimliği olmadığı halde, iyi ki, sonra da dağılmamayı başaran Doğu Konferansı grubumuzla bu sefer Ermenistan’a gidiyoruz. Bu yazıyı, gezinin hemen öncesinde yazıyorum, yayımlandığında muhtemelen dönmüş olacağız. Ancak ben önceden yazmak istedim. Okumaya devam et