Posts Tagged ‘Osmanlı’

Bulgaristan’daki Osmanlı Belgelerini Bimer’e Sorduk

BİMER’ sorduk: Bulgaristan’daki Osmanlı yazmaları/eserleri hakkında bir şey yapıldı mı? Özellikle 70 kh ağırlığındaki devasa Kur’an hakkında bilgimiz var mı?

Cevap olarak şunu yollamışlar: ( BİMER’e çokça teşekkürler)

Sayın A. K.,

05.08.2011 tarihli ve 714046 sayılı BİMER başvurunuz, ilgisi nedeniyle Başkanlığımıza yönlendirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda, Bulgaristan Milli Kütüphanesinde bulunduğunu belirttiğiniz Kuran-ı Kerim ve diğer belgeler konusunda Başkanlığımız bünyesinde bir çalışma yapılmadığı anlaşılmıştır.
Başvurunuz üzerine, Bulgaristan Milli Kütüphanesi ile resmi yazışma yapılarak başvurunuzda belirtmiş olduğunuz eserlerin, en azından dijital kopyalarının edinilmesi veya araştırmacılarımızın hizmetine sunulmasının sağlanması yönünde girişim başlatılmıştır. Konuyla ilgili girişimin sonuçları tarafınıza iletilecektir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Milli Kütüphane Başkanlığı BİMER Yetkilisi

Taraf olmak lazım ise…dizi mevzusu…

Taraf olmak lazım ise…

Bir taraf çekerim diziyi diyor, diğer taraf çektirtmem diyor.
Bir taraf danışmanlarımız var diyor, diğer taraf danışmanlarınız bize danışssın diyor.

Şimdi Allah’ın aşkına o kadar çok sorun ve sıkıntı var ki ve Türkiye TV’lerinde oynayan diziler insanlarımızı bu sorunlardan o kadar çok uzaklaştırıyor ki değil Kanuni ile ilgili çekilmiş bir dizi her hangi bir konunun anlatıldığı bir dizi bile reddedilmeli. Ama neden reddetmiyorsunuz? Neden sadece ecdadım dediğiniz şahısların hakkında yapılan bir dizi yanlıştır diyorsunuz? Diğerlerini izlemek çok mu doğru?

İki yüzlülük bu, düpedüz iki yüzlülük!

Ben de bu taraftayım!

a.k.

Gayrıresmi Atatürk

Neşe Düzel’in, Taraf  Gazetesi için  Taha Akyol ile yaptığı 17.11.2009 tarihli röportajıdır

NEDEN: TAHA AKYOL
CHP’li Onur Öymen’in, Kürt açılımında kullanılan Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün, böyle bir barış girişimine uymayacağını ima ederek Dersim örneğini vermesi, Atatürk’ün “yurtta sulh” konusundaki gerçek görüşlerinin merak edilmesine yol açtı. Bize okullarda okutulan “resmî” Atatürk portresinin dışında bir başka Atatürk portresi daha olabileceği düşüncesiyle, bu konuda titiz araştırmalar yapmış ve
Ama Hangi Atatürk? adıyla bu konuda çok kapsamlı bir kitabı yayımlanmış olan ülkenin önde gelen entelektüellerinden Taha Akyol’la görüştük. Şu sıra Atatürk’ün kişiliğinin ve yetişme tarzının politik görüşlerine nasıl yansıdığını anlatan gene çok ayrıntılı ikinci bir Atatürk kitabını yazmakta olan gazeteci yazar Taha Akyol, bize, Atatürk’ün Kürtlerle, dinle, komünizmle, silah arkadaşlarıyla, muhalefetle, demokrasiyle, Cumhuriyet’le ilgili gerçek görüşlerini anlattı. 12 Eylül döneminde MHP İdare Kurulu Üyesi olarak ünlü MHP davasında idamla yargılanan ve 14 ay hapis yatan Taha Akyol’un ayrıca Medine’den Lozan’a, Mezhep ve Devlet adıyla yayımlanmış kitapları var. Okumaya devam et

Gravür Sanatı

8

Fransızca “Gravure” sözcüğünden alınan gravür, kazıma resim sanatı demektir. Ağaç, metal ve muşamba gibi çeşitli materyal üzerine kazınarak ya da taş üzerine yağlı kalem ile işlenerek ve baskı ile elde edilen resim ya da yazıya “gravür” adı verilmektedir.

Gravür sanatı, çinko, bakır, madeni veya tahta ya da linolyum (=muşamba) gibi plakalara kazıma tekniğini içerir ve kazınan resimlerin kağıda basılması ve çoğaltılmasıyla elde edilir.
1
Tarihçe :
Okumaya devam et

Kurtarıcı akımlar / Ali Bulaç

alibulac

Osmanlılar peşpeşe toprak kaybetmeye başlayınca bir çıkış yolu aramaya koyulurlar. Ortaya çeşitli fikirler atılır. Bu trajik süreçte Balkanlar elimizden çıkmış ve Hıristiyan unsurlar herkesten önce imparatorluktan ayrılmıştır.

Milliyetçi akımların takip ettiği kronolojye baktığımızda şöyle bir güzergahın takip edildiğini görüyoruz: İlk milliyetçi akımları başlatıp imparatorluktan ayrılmak isteyenler Balkan kavimleri; Yunanlılar, Bulgarlar ve Arnavutlar. İkinci sırada Osmanlıcık veya İslamcılıkla imparatorluğun kurtulacağına inanmayan Osmanlı iktidar elitleri. Üçüncü sırada Arap milliyetçileri gelir. Son sırada Kürt milliyetçileri yer almaktadır ki, bugün bizi derinden etkileyen Kürt sorunu bir yönüyle 19. Yüzyıl Osmanlı’sında başlayan süreçte geç kalmış bir milliyetçiliğe tekabül eder.
Okumaya devam et

Yaman Dede

yamandede

YAMAN DEDE YANAN DEDE

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Rasulallah
Nasıl bilmem bu nirâna dayandım yâ Rasulallah
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Rasulallah
Cemâlinle ferahnâk et ki, yandım yâ Rasulallah

Yanan kalbe devasın Sen, bulunmaz bir şifâsın Sen
Bulunmaz bir sehâsın Sen, dilersen rûnümâsın Sen
Habib-i Kibriyâsın Sen, Muhammed Mustafa’sın Sen,
Cemâlinle ferahnâk et ki, yandım yâ Rasulsssssallah…
Okumaya devam et