Posts Tagged ‘sehiv secdesi’

Sehiv Secdesi

Dört Mezhebe Göre İslam Fıkh- Çevirmen:Mehmet Keskin

Komsiyon:

  • Abdurrahman Cezîrî (Başkan) ve Şeyh Muhammed Biblâvî (Hanefi Ulemasından)
  • Şeyh Muhammed Semâlutî ve Şeyh Muhammed Abdülfettah İnânî (Maliki Ulemasından)
  • Şeyh Muhammed Sebî ve Şeyh Ebû Tâlib Haseneyn (Hanbeli Ulemasından)
  • Şeyh Muhammed el-Bâhî (Şafi Ulemasından)

Sehiv Secdesinin Tanımı

“Sücûd”, lügatte ister alnı yere koyarak olsun, ister itaat gibi boyun büküp teslim olma emarelerinden biriyle olsun, mutlak ola­rak zelîlâne bir şekilde boyun büküp teslim olmak demektir.

“Sehiv” ise lügatte, bilmeksizin bir işi yapmaktır. Sehiv ile nisyan (unutma) arasında lügat bakımından bir fark yoktur. Fıkıhçılar da bu ikisi arasında bir fark gözetmezler. Hatta bunlara göre sehiv, nisyan ve şek kelimeleri arasında da bir fark yoktur. Ama fıkıhçılar bu kelimelerle zan kelimesi arasında fark olduğunu ileri sürerek şöyle demektedirler: Zan, işin ağır basan yönünü uygulamaktır. Bir kişi, iki şeyden birini tercih ederek yaparsa, zanna göre hareket etmiş olur. Ama sehiv, nisyan ve şek böyle değildir. Şek’te, bir işi yapmakla yap­mamak arasında tercih yapılamamakta, iki taraf da birbirine denk ol­maktadır. Sehiv secdesinin lügat anlamı buydu. Fıkıhçıların ıstılahına göre tanımı, ne zaman yapılacağı, niyeti gibi hususlara gelince, mezheblerin buna ilişkin görüşleri aşağıya alınmıştır. Okumaya devam et